Laddar

Skåne och Danmark hjälps åt mot barnlöshet – så ska fler blir gravida

Skåningar kan nu få vård i Köpenhamn och vice versa. EU-projektet ReproUnion ska få ofrivilligt barnlösa att öka chanserna till graviditet.

delningar

Ofrivillig barnlöshet drabbar hundratusentals svenskar och danskar varje år.  Nu går Sverige och Danmark samman i det EU-finansierade projektet ReproUnion för att kunna utbyta kunskaper i området.

Skåningar som lider av ofrivillig barnlöshet kommer på så sätt kunna få tillgång till unik specialbehandling vid exempelvis Rigshospitalet i Köpenhamn. Danska patienter kommer att kunna erbjudas vård och behandling i Skåne.

–Kvinnor som lider av ofrivillig barnlöshet får genom detta samarbetet tillgång till expertis både i Danmark och Sverige. Det är bra för patienterna, forskningen och för tillväxten i regionen, säger regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne

I Danmark har sjukvården specialkompetens och en ledande roll inom processen med nedfrysning, bevarande och återinförande av äggstockar.

På den svenska sidan sundet kommer läkarna kunna bidra med expertis kring sperma- och vävnadsanalyser.

Region Skåne hoppas nu att samarbeten kan utvecklas inom fler områden. Inte minst inom vården, där expertis och kunskap kan utbytas.

– I den här regionen måste vi kunna vara beredda på att ha fler samarbeten så att det blir lättare för skåningar och danskar att få tillgång till vården. Det finns även en rättighet i patientrörlighetsdirektiven och det är bra för forskningen, säger Anna-Lena Hogerud.

 

 

 

 

 

 

Relaterade artiklar