Laddar

Se här om du blir en pensionsvinnare

Foto: Mostphotos/Syda Productions/Frugan

Den höjda pensionsåldern skapar både vinnare och förlorare.

4 personer har reagerat på denna nyheten

delningar

En fjärdedel förlorar på den höjda pensionsåldern – men minst lika många tjänar på den. Nu har förslaget om ändrade pensionsåldrar för den allmänna pensionen kommit, och den nya pensionsuppgörelsen skapar både förlorare och vinnare skriver Expressen, Dina Pengar.

Pensionsmyndigheten delar enligt sina beräkningar upp befolkningen i tre delar. Drygt hälften av befolkningen kommer inte påverkas ekonomiskt av en höjd pensionsålder. Minst en fjärdedel kommer att tjäna på en höjd pensionsålder medan som mest en fjärdedel istället kommer att missgynnas.

Förslaget om höjd pensionsålder består av två delar:

✓ Du kan idag tidigast få garantipension och bostadstillägg från 65 års ålder. Förslaget är att den lägsta åldern för dessa förmåner höjs 2023 till 66 år. Är du född 1957 eller tidigare gäller nuvarande regel från 65 år eftersom du fyller 65 år innan ikraftträdandet 1 januari 2023.

✓ Du kan idag tidigast ta ut din allmänna pension från och med den månad du fyller 61 år. Denna ålder kommer att höjas (se faktarutan för förändringar framåt). Denna ålder kommer att fortsätta att gälla för alla som fyller 61 år innan lagen träder i kraft 1 januari 2020. Det betyder att för dig som är född 1958 gäller fortfarande 61 år som tidigast ålder för att ta ut din allmänna pension

Men vilka är det egentligen som kommer att bli vinnare på en höjd pensionsålder? Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten, har svaret.

– Det är personer som har socialförsäkringsersättning före 65. Till exempel förtidspensionerade, de tjänar på det här för de kommer kunna vara förtidspensionerade lite längre, säger han till Expressen, Dina Pengar.

I dagsläget slutar deras förtidspension vid 65 och de tvingas då över i ålderspension vilket ofta innebär en ekonomisk försämring för dem. Vinnare är även arbetslösa och personer med sjukpenning som kommer kunna få arbetslöshetsersättning efter 65 och därmed vänta med att ta ut sin ålderspension.

Förlorarna är enligt analyschefen Ola Settergren de som skulle haft rätt till garantipension och eller bostadstillägg men som inte kommer få det nu, och som inte heller får rätt till någon socialförsäkringsersättning. De kommer inte missgynnas ekonomiskt men måste arbeta längre.

– De måste jobba vidare i stället även om de inte skulle vilja det, säger han till Expressen, Dina Pengar.

De kan plocka ut sin pension vid 65 om de vill, men får då bara den inkomstgrundande pensionen och inte garantipension eller bostadstillägg.

– Så de måste acceptera den lägre pensionen de får genom att göra på det sättet. De kommer att få väldigt hårda ekonomiska drivkrafter för att fortsätta arbeta, säger Ole Settergren till tidningen.

Förslaget från Pensionsgruppen ska beslutas av riksdagen, och det har ännu inte tagits något riksdagsbeslut i frågan.

Relaterade artiklar