Så vill Malmöallinsen lyfta skolan – idrott varje dag och avtal med föräldrar

Presenterade sju förslag för en Kunskapsreform för hela Malmös skolor.

delningar

För några veckor sedan lade Alliansen i Malmö fram sitt förslag för vad som de vill se händer med stadionområdet. Man har även presenterat en plan för att ta itu med trygghetsfrågan i staden. Nu har partierna kommit till den tredje av fem löften inför valet.

– För oss är skolan det mest centrala för att öka individens frihet, möjligheter och förutsättningar att förverkliga sin talang och potential, och i slutändan sitt livs drömmar. Därför är jag extra stolt över vad vi i Malmöalliansen idag presenterar, säger Roko Kursar (L).

Skolan i Malmö har under låg tid sett fallande kunskapsresultat, ökad grad av ordningsproblem och ökad segration, menar partierna. En havererad skolpolitik som kräver krafttag.

Bland annat vill man anställa fler lärarassistenter som tar över de administrativa uppgifters. Sätta högre krav på rektorerna och införa ett nivåbaserat system med fokus på eleven.

– Därför föreslår vi att införa nivåbaserar lärande genom ett frivilligt system för hela Malmös fria och kommunala grundskolor i årskurs 4-9. Nivåbaserat lärande, eller nivågruppering, innebär att undervisningens metoder anpassas efter elevreans olika kunskapskrav, säger Torbjörn Tegnhammar (M)

– Vi vill uppmuntra rektorer till detta genom ett ekonomiskt kompensationssystem där man kan ansöka om att bli en så kallad nivåskola hos Malmö stad. Skolor som når höjda resultat genom nivåbaserar lärande kommer sedan att kompenseras ekonomiskt för möjlighet till pedagogisk utveckling.

Ett förslag som kristdemokraterna brinner för är att barn ska bli mer fysiskt aktiva. Idrott varje dag i skolan är ett av förslagen.

– Vi vet också att det är just pojkar i social utsatthet som riskerar att falla efter i skolan och hamna i en skadlig spiral av kriminalitet. Hos dessa kan idrotten utgöra en särskild motivationsfaktor att kunna ta sig igenom skolan. Samtidigt har fysisk aktivitet positiva hälsoeffekter för såväl pojkar som flickor. Därför vill vi inför Bunkeflomodellen för alla Malmös grundskolor, säger Torsten Elofsson (KD).

Se alla förslag nedan.

Malmöalliansens sju förslag för en kunskapsreform i Malmö

Elevers kunskap i centrum: Inför nivåbaserar lärande. Skolan måste anpassa sig efter elevers kunskapsnivå, inte tvärtom. Vill införa ett frivilligt system med nivåbaserar lärande i årskurs 4-9. Något som används i Singapore, Sydkorea och Lichtenstein med gott resultat

Betona vårdnadshavares ansvar i skriftligt avtal. Kommunen måste ansvara för att upplysa föräldrar om barnens skolplikt . En nödvändig åtgärd är ett obligatoriskt skriftligt kontrakt mellan vårdnadshavare och skola i ett tidigt stadium

Högre krav på rektorer. Utökat ansvar och högre krav, samt ett ökat fokus på resultat för rektorer. Når man inte önskat resultat ska man omplaceras till annan tjänst.

Anställ fler lärarassistenter vid Malmös skolor. Mycket av lärarnas tid går åt till administration, de borde ägna sig och kunskapsförmedling och kontant med elever. Därför vill man anställa fler assistenter som tar över de administrativa uppgifterna.

Kontrollmekanism mot kränkningar och bråkiga elever. Bråka och våldsamma elever måste mötas av vuxna som reagerar och ser behov av förändring. Mobbning ska polisanmälas och elever som begått brottsliga handlingar mot andra elever eller lärare ska flyttas. Därför vill man införa en kontrollmekanism inom kommunen som ansvarar för att våld anmäls.

Mer fysisk aktivitet i skolan. Man vill införa Bunkeflomodellen som innebär fysisk aktivitet varje dag i skolan. Det tror man ska höja betygen och förbättra styrkan.

Satsning på att motverka psykisk ohälsa och hedersförtryck. Alla elever bör träffa en kurator en gång om året. Den psykiska ohälsan ökar dramatiskt och partierna vill finna lösningar till att upptäcka detta i ett tidigt skede. Flera tusen barn och unga lever idag under hedersförtryck vilket är fullständigt oacceptabelt. Även detta vill man fånga upp.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar