Laddar

Så många chefer är kvinnor i Malmö

Störst andel kvinnliga chefer finns inom hälso- och sjukvård samt utbildning.

delningar

I Malmö var 40 procent av cheferna kvinnor 2017, vilket är i linje med rikssnittet. Det visar färska siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

– Kvinnor är ofta chef i kvinnodominerande yrkesgrupper och männen finns ofta i de mansdominerande, som byggverksamhet och tillverkning. Störst andel kvinnliga chefer finns inom hälso- och sjukvård samt utbildning, säger Linn Eriksson, utredare på SCB, till Nyhetsbyrån Siren.

I Gnosjö var ungefär en femtedel, 22 procent, av cheferna kvinnor 2017, vilket är den lägsta andelen i landet. Norsjö hade den högsta andelen kvinnor, 58 procent, i chefposition.

Statistiken är hämtad från SCB:s yrkesregister och gäller förvärvsarbetande anställda i åldern 16-64 på hela arbetsmarknaden. Politiker, högre tjänstemän och vd:ar är exkluderade.

I över hälften av kommunerna var könsfördelningen bland cheferna jämställd 2017, om det definieras som att ena könet har minst 40 procent av chefspositionerna.

Relaterade artiklar