Laddar

Miljödirektören kräver samarbete för att nå Malmös miljömål

"Om vi ska få lite mer grönt i protokollet krävs det att vi verkligen kavlar upp ärmarna och slutspurtar allt vad vi orkar nu", säger Kerstin Åkerwall.

delningar

Malmö stad har fyra miljömål och 19 delområden under dessa. Under onsdagen presenterades en miljöredovisning för att visa hur långt staden har kommit.

Endast två av delmålen är gröna, vilket innebär att de sannolikt kommer uppfyllas till slutåret 2020. Fem stycken är röda vilket innebär att det bedöms orimligt att nå i tid. Resterande tolv delområden är gula vilket innebär att det kan gå i hamn men det kan likväl innebära att man misslyckas.

– Om vi ska få lite mer grönt i protokollet krävs det att vi verkligen kavlar upp ärmarna och slutspurtar allt vad vi orkar nu, säger Kerstin Åkerwall, miljödirektör vid Malmö stad.

De områden som lyser med sin gröna färg är ”Effektivare användning av energi” och ”Avfallet ska återvinnas”. Men för att få fler att nå dit kräver nu miljödirektören en ändring.

– För att nå detta mål krävs en omfattande förändring. Staden och kommunen måste planeras på ett klimatsmart sätt så att vårt vardagsliv i Malmö inte ger upphov till stora växthusgasutsläpp, säger hon och fortsätter: 

– Ledorden är samverkan och samarbete. Alla stadens nämnder och styrelser bär gemensamt ansvaret för att genomföra åtgärderna som hör till miljöprogrammet, och samarbete är en framgångsfaktor. Att vi tillsammans hjälps åt är enda vägen framåt, menar Kerstin Åkerwall.

En viktig del är den översiktsplan gällande trafik- och mobilitet för att skapa en resurssnål och energieffektiv stad. Att Malmö stad börjat med gröna obligationer ser Åkerwall som positivt. 

 

Miljödelmålen. Foto: Malmö stad.

Fakta om Malmös fyra miljömål

1. Sveriges klimatsmartaste stad År 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 % av förnybar energi.

2. Framtidens stadsmiljö finns i Malmö Malmö ska år 2020 vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar stadsutveckling. De som vistas i Malmö ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft.

3. Naturtillgångar brukas hållbart Malmös naturresurser, i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt.

4. I Malmö är det lätt att göra rätt År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet, Malmöbon som i Malmö stads organisation.

Källa: Malmö stad.

Relaterade artiklar