Laddar

Malmös inköp för sex miljarder ska nu bli hållbara

En ny policy har antagits som kräver ett större ansvar.

delningar

Årligen gör Malmö stad inköp för drygt sex miljarder kronor. Staden är en av Sveriges största offentliga köpare av varor, tjänster och entreprenader. Nu blir kraven på upphandlingarna större.

– Som en av Sveriges största upphandlar har Malmö stad ett ansvar att göra smarta val. Policyn är ett steg på vägen mot mer hållbara och innovativt upphandlingar i framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Under onsdagen beslutade kommunstyrelsen att anta en ny inköpspolicy. På så sätt ska man se till att alla inköp sker utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande perspektiv. Det ska leda till att målen för en hållbarare stad.

– Malmö stad har genom sina många och stora inköp ett kraftfullt verktyg i sin hand och ska nyttja det ansvarsfullt och klokt. Genom att ställa rätt krav kan vi påverka både marknaden, attityder och konsumtionsmönster, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.

Konsumtionen som sker inom den offentliga verksamheten står för en stor del av Malmös ekologiska fotavtryck. Inköp måste nu genomföras med synnerligen hänsyn till resursanvändning och klimatpåverkan. Det gäller bland annat giftfria, ekologiska och etiskt framställda varor.

Arbetet med att fasa ut fossila bränslen och med den nya policyn tar man ytterligare steg för att fasa in förnybar energi.

Slutgiltigt beslut gällande policyn tas av kommunfullmäktige i april.

Relaterade artiklar