Laddar

Invändningar mot planerna om stadionområdet

Fyra partier vill se ändringar gällande det planerade bygget på området. Två vill se en omedelbar rivning av gamla stadion

delningar

De rödgröna är positiva till de långtgående planerna för Stadionområdet som sträcker sig till 2030. Men fyra partier har invändningar.

Både Liberalerna och Moderaterna reserverar sig mot beslutet efter att ha yrkat på återremiss. Man vill se en omedelbar rivning av gamla stadion, inte en etappindelad sådan under tio år som planen beskriver.

Partierna anser även att simhallen bör vara av högsta prioritet. Samt att avsmalningen av Stadiongatan och John Ericssons väg inte inte är förenligt med trafikflödet.

Vänsterpartiet har i sitt yttrande poängterat att man inte ska bebygga västra stadionparken. Denna ska sparas för rekreativa ändamål. Partiet anser att området inte bara ska erbjuda plats för elitidrott utan även motionsidrott.

Sverigedemokraterna har också valt att reservera sig emot beslutet om planprogrammet. Även om förslaget är intressant så anser man att det är frampressat.

– Sverigedemokraterna säger nej till alla typer av planer på bostäder i stadionområdet förutom för konceptboendes med en direkt anknytning till idrotten. Vägarna kring stadionområdet ska varken smalnas av eller få sänkt hastighet, istället ser vi hellre en plan för att binda samman området med Pildammsparken genom broar för gång och cykel, säger Jörgen Grubb (SD).

 

Relaterade artiklar