Laddar

Forskning: Här är störst risk att utsättas för våldsbrott i Malmö

Invånarnas sociala band spelar stor roll för att förebygga brott i områden.

delningar

Du är i störst risk för att drabbas av våldsbrott om du är i närheten av kvarterskrogen i något av Malmös utsatta områden. Relativt sett. Den slutsatsen drar kriminologen Manne Gerell som studerat antalet anmälda brott i förhållande till antalet lokala bussresor från en viss hållplats.

– Vi vet att det sker mer brott på vissa platser som Möllan och kring torgen i centrum. Det är platser där det finns mycket krogar och många människor rör sig. Men är risken större att utsättas för våldsbrott på dessa platser när vi tar hänsyn till hur mycket folk som vistas där?

Syftet med studien har varit att beräkna och förklara den relativa risken för att drabbas av våldsbrott i Malmö. Totalt har Manne Gerell undersökt 33 miljoner bussresor på 586 busshållplatser.

Utsatta hållplatser kännetecknas av att de ligger nära skolor, bankomater, restauranger eller nattöppna barer. Än värre är det om hållplatserna har tak.

Platserna där det sker flest våldsbrott ligger centralt placerade i Malmö. När antalet våldsbrott sätts i relation med hur många människor som åker buss från platsen förändras mönstren, söderut och österut från de centrala delarna.

– Då är det vid pizzerian i det lokala centrumet i Malmös utsatta områden som det är signifikant störst risk för våldsbrott, säger Manne Gerell.

Gerell har sammanställt risken i kartor. Platser som kännetecknas av hög risk fångar då in 81 procent av våldsbrotten i offentlig miljö.

– Detta är ett sätt att, baserat på saker som antal alkoholtillstånd det finns och hur mycket folk som rör sig i ett område, förutsäga var det kan finnas risk för att brott kommer att ske, förklarar han.

Ett områdes kollektiva förmåga är en viktig faktor för att förebygga eventuella brott. Alltså invånarnas känsla för samhörighet och förmåga till social kontroll.

Det finns ett samband mellan låg kollektiv förmåga och våldsbrotten som sker i utsatta områden.

– Den är ofta låg i de här utsatta områdena, men kan förstärkas med ganska små medel. Krögaren kan till exempel säga nej till droger på restaurangen. Om de boende säger ”hej” till främlingar eller säger till barn att plocka upp skräp de kastat på marken, då signalerar man att ”så gör vi här”. Det är små grejer i vardagen som kan göra folk mindre benägna att begå brott, säger Manne Gerell.

Relaterade artiklar