Laddar

Anställda på socialen hårt pressade – ledde till allvarligt misstag

Det var under stor arbetsbelastning som misstaget begicks: "Förvaltningen har brustit".

delningar

Det var när en handläggare på socialtjänsten i Innerstaden skulle hantera en begäran om information kring ett barn som misstaget skedde.

Dokumentet innehöll journalanteckningar och känslig information om ett barn och dennes familj. Handläggaren råkade lägga pappret i fel kuvert varpå det skickades till fel förälder.

I mitten på mars hörde föräldern av sig med ett klagomål om att ha nåtts av informationen om ett annat barn.

Kommunen har utrett händelsen och dragit slutsatsen att det var den hårt pressade arbetssituationen som orsakade i misstaget.

I ett pressmeddelande har Socialtjänsten gått ut med att man har tillsatt en utredningssektion för att socialsekreterarna ska få bättre möjlighet till handledning samt att kontrollen över verksamheten stärks.

”I princip har förvaltningen brustit i att upprätthålla integritetsskyddet för personuppgifter då uppgifter om klienters privata situation av misstag lämnades ut till tredje part”, skriver sektionen i pressmeddelandet.

 

Relaterade artiklar