Storsatsning mot mikroplaster: ”Städerna måste göra sitt”

Miljöförvaltningen har lagt fram konkreta åtgärder för att minska spridningen av mikroplaster i Malmö.

André Kvist

Kl.16:02, 25 januari, 2018

Storsatsning mot mikroplaster: ”Städerna måste göra sitt”
Gummigranulat och plast som bryts ner. Foto: Miljöförvaltningen Malmö/Colourbox.

I en ny rapport från miljöförvaltningen i Malmö synliggörs problemen med plast i miljön. Plastpartiklar i havet är ett av de snabbaste växande miljöproblemen.

Plast är oerhört hållbart, det bryts inte ner utan istället bryts det itu. På den vägen bildas mikroplaster som bara är upp till 5 millimeter stora plastpartiklar Begreppet myntades 2004 och forskningen i sig är relativt ny.

– Vi har bara precis skrapat på ytan vad gäller problematiken med mikroplaster. Forskare hittar dessa små partiklar och fragment i alla delar av naturen och i flera vattenlevande djur och fåglar. Det är självklart att städerna måste göra sitt i arbetet med att minimera utsläppen av mikroplaster till miljön. Nu tar Malmö ett första steg i detta viktiga arbete, säger miljödirektör Kerstin Åkerwall.

I rapporten förslås tio åtgärder för 2018 som riktar sig främst mot konstgräsplaner som har gummigranulat, tillsyn av reningsverk samt miljöövervakning och nya riktlinjer för inköp av kosmetika.

– Det här är en global fråga och vi ska se vad vi kan göra på lokal nivå. Vi intensifierade arbetet under hösten och just nu är mikroplaster främst en miljöfråga. Fokus ligger på vägtrafik, kosmetika, konstgräsplaner sedan är även nedskräpning och industriell produktion del i detta, berättar Ellinor Josefsson, miljöinspektör i Malmö.

Foto: Miljöförvaltningen.

Plast bryts inte ner, det bryts sönder till tusentals mikroplaster. Foto: Miljöförvaltningen.

Det konstateras även att det krävs fortsatt forskning på området, bland annat på mikroplasternas spridningsvägar. Tillsammans med VA SYD ska man se över reningsverken i Sjölunda och Klagshamn.

– Vad vi vill göra är att granska hur det ser ut med avskiljare för att få en bild om mikroplaster hamnar i slammet hos verken och vad man i så fall skulle kunna göra åt detta.

Man har även på längre sikt startat ett arbete för att minska spridningen av kemiska ämnen från gummigranulat på stadens 21 konstgräsplaner.

– Gällande konstgräsplaner handlar det om ett strategiskt arbete att hitta alternativa material på längre sikt, eller utveckla en bättre reningsteknik för det utgående vattnet. I Malmö finns SBR-granulaten (gummi gjort på uttjänta bildäck, red anm.) och vi vill också som tillsynsmyndighet minimera dess påverkan. Vägtrafiken är den största källan men konstgräsplaner är vad vi fokuserar på just nu, säger Ellinor Josefsson.

Faran med mikroplaster för människor är en fråga som inte är tillräckligt noggrant utredd. Små plastpartiklar fungerar som en magnet för ämnen som inte alltid är godartade. När fiskar misstar partiklarna för föda får de i sig dessa ämnen. När vi sedan äter fisken tar vi del av ämnena. Hur farligt detta är kräver mer underlag.

”Det finns en risk att mikroplaster kan överföra farliga kemiska ämnen till djur. Mikroskopiska partiklar kan i sig vara giftiga, då de till exempel kan innehålla giftiga tillsatsämnen som mjukgörare och flamskyddsmedel. Dessa har hormonstörande effekter.”

I Malmö har det gjorts mätningar under de senaste åren. Josefsson berättar att där det finns mycket människor och trafik är det högre nivåer. En plats som har pekats ut med särkilt höjda halter är vattnet vid Industrihamnen.

När det gäller plast i kosmetika så har branschen gjort utfasningar av produkter. Kemikalieinspektionen arbetar just nu på nationell utredning gällande detta.

Har ni förmåga att förbjuda någon produkt eller något material här i Malmö?

– Då måste vi se tydliga hälsokopplingar. Det ska vara väldigt allvarligt ur hälsoperspektiv och skulle kunna innebära att vi går emot delar av EU-lagstiftningen, så det krävs bra underlag och vassa argument.

På längre sikt finns också åtgärder gällande vägtrafikens mikroplaster, renhållning och tillsyn över plastpåseanvändning.

FaktaFörslag till åtgärder för att minska utsläpp av mikroplaster under 2018

 • Fortsätta delta i Naturvårdsverket beställargrupp för konstgräsplaner.

 • Strategiskt arbete kring konstgräs genom förvaltningsövergripande grupper. Ta fram riktlinjer för användning

 • Tillsyn över fritidsförvaltnings konstgräsplaner i Malmö. Hindra spridning.

 • Inventera konstgräsplaner/allvädersplaner som inte ägs av kommunen.

 • Informationskampanjs inför förestående förbud mot mikrokorn i kosmetiska produkter.

 • Granska avskiljer på Sjölunda och Klagshamn reningsverk.

 • Tillsyn över VA SYD:s dagvattennät - spridningsväg för mikroplast.

 • Miljöövervakning, provtagningar och utredningar -  öka kunskapen.

 • Tillsyn av miljöfarliga verksamheter såsom industrier.

 • Ta fram riktlinjer för inköp av kosmetiska produkter med inriktning på mikroplaster.


Källa: Mikroplast i Malmö, januari 2018, Miljöförvaltningen.

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Äldre kvinna fräckt bestulen vid sitt hem

Polis har larmats till platsen.

Magnus Jansson

Kl.20:45, 21 mars, 2018

Äldre kvinna fräckt bestulen vid sitt hem
Foto: Bildbyrån

Polis har larmats till Lugna Gatan på onsdagskvällen där en kvinna i 85-årsåldern ska ha blivit bestulen på sin plånbok vid sitt hem.

Det misstänkta åldringsbrottet inträffade vid 20.15-tiden då en okänd gärningsman ska ha trängt sig in bakom kvinnan när hon gick in genom porten. Mannen ska sedan ha tagit kvinnans plånbok från hennes väska innan han lämnat platsen till fots.

Polisen meddelar att man skickat en polispatrull för att förhöra kvinnan. Ärendet rubriceras som stöld.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

EXTRA: Falska Euro-sedlar i omlopp: ”Vi ser en eskalering”

Flera fall i Malmö den senaste tiden. Dansk polis har funnit spår som leder till Nederländerna.

André Kvist

Kl.17:57, 21 mars, 2018

EXTRA: Falska Euro-sedlar i omlopp: ”Vi ser en eskalering”
Av alla valörer är det 50-sedeln som är vanligast. Foto: Andreas Hillergren/Bildbyrån.

Sedan mitten av januari har fler och fler falska sedlar av valören 50 euro dykt upp på olika platser i Malmö. Främst har sedlarna använts vid snabbmatsrestauranger och bensinstationer, sällan mer än en sedel. Även vid växlingskontoret Forex har dessa falska sedlar upptäckts.

Sammanlagt har det i Malmö upptäckts tolv sådana sedlar under året. I de flesta fall har näringsidkarna inte själva upptäckt förfalskningen, först vid närmare kontroll av Loomis har man lagt märke till att det rör sig om plagiat.

LÄS MER: Flera falska Euro-sedlar upptäckta i Malmö

Även i Köpenhamn har man den senaste tiden fått in allt fler fall av penningförfalskade 50 eurosedlar.

– De senaste tre månaderna har vi fått in 14 stycken i Köpenhamn. Senaste halvåret är det 19 och senaste året är det 29. Vi ser att det är en eskalering den senaste tiden, säger kommisarie Johannes Skree-Lassen vid avdelning för ekonomisk brottslighet, Köpenhamnspolisen.

Frågan är var sedlarna egentligen kommer från. Dansk polis har hittat ett spår som talar för att det kommer från Nederländerna.

I ett brev som danska tullen på Kastrup beslagtog hittades flera sedlar. Brevet var adresserat till en 20-årig dansk man som nu är av intresse för polisen. Avsändaren var någon i Nederländerna.

– Mottagaren är förstås intressant för polisen, med tanke på hans inblandning.

Sedlarna är avancerade, berättar Skree-Lassen. Vid majoritet av fallen i Köpenhamn, och Malmö, har sedlarna passerat en första kontroll i affärer och restaurangers kontrollmaskiner.

– Dessa är mycket, mycket snarlika de riktiga sedlarna! Eftersom butikernas maskiner inte kan upptäcka förfalskningen.

Den europeiska centralbanken European Central Bank, ECB, har huvudansvar för valutan euro. De kontrollerar noga förfalskningar.

I sin senaste rapport framgår att 363 000 förfalskade eurosedlar togs tillbaka från omlopp under andra halvan av 2017. En 9,7 procentig ökning från årets första hälft. Drygt 85 procent var 20- och 50-sedlar, den senare finns det överlägset flest av gällande autentiska sedlar.

Sedlarna tillverkas med en sofistikerad tryckteknik och ett antal säkerhetsfunktioner såsom vattenstämpel och porträttfönster. Den enklaste metoden om du misstänker en falsk sedel är att jämföra med en du vet är riktig, den så kallade ”Feel, look and tilt”-metoden.

ECB skriver att sannolikheten att få falska sedlar är fortfarande väldigt liten. Jämfört med antalet reella sedlar i omlopp.

FaktaHalvårsutvecklingen visas nedan:

Period                Antal förfalskningar

2014/2               507 000

2015/1               454 000

2015/2               445 000

2016/1               331 000

2016/2               353 000

2017/1               331 000

2017/2               363 000

Källa: European Central Bank.

 

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Nya idrottshallen för dyr – nytt förslag på bordet

På torsdag väntas idrottsnämnden besluta i frågan, sannolikheten är stor att det blir en annan idrottshall och därmed förseningar.

André Kvist

Kl.16:47, 21 mars, 2018

3 bilder
 • Så skulle den ursprungliga sporthallen sett ut. Foto: Chroma Arkitekter
  Så skulle den ursprungliga sporthallen sett ut. Foto: Chroma Arkitekter
 • Foto: Chroma Arkitekter
  Foto: Chroma Arkitekter
 • Foto: Chroma Arkitekter
  Foto: Chroma Arkitekter

Planerna för stadionområdet förändras efter att fritidsförvaltningen har utrett förslaget om en sporthall med 1 500 åskådarplatser.

Det var den 26 januari i fjol som förvaltningen fick i uppdrag att beställa en sporthall. Detta främst med anledning av den nya idrottsgrundskola som planeras byggas på området och det utökade behovet av idrottslokaler.

Men bygget och framförallt driftkostnaden skulle bli för dyrt fastslår nu fritidsförvaltningen. Bygget beräknades kosta kring 80 miljoner kronor, med en årshyra på 5,5 miljoner. Den totala driftkostnaden beräknas uppgå till 15,5 miljoner kronor.

– Vi har tittat på en publik sporthall med 1 500 åskådarplatser men på grund av ekonomiska konsekvenser måste vi framföra till fritidsnämnden att vi inte klarar det ekonomiskt, säger Thomas Sterner, avdelningschef på driftavdelningen, Fritidsförvaltningen.

Därför kommer förvaltningen på torsdag att föreslå nämnden att avsluta det pågående uppdraget med den ursprungliga sporthallen och börja utreda en ny billigare modell.

– Det vi föreslår är att bygga en enklare sporthall, en standardsporthall, med mellan 200 och 400 åskådarplatser.

Denna hallen får då avsevärt färre åskådarplatser än vad som var tanken från början. Man ville att sporthallen med 1 500 platser skulle komplettera Baltiska hallen (3 900 platser) och Heleneholms sporthall (600 platser).

Med 300 platser motsvarar det sporthallarna i Kulladal och Kirseberg. Projektet skulle ursprungligen vara klart på hösten 2020.

Innebär detta ytterligare förseningar med byggandet?

– Det kan bli ett halvårs förskjutningen. Så istället för att vara färdigställt våren 2021 så blir det på hösten samma år. Det vi behöver göra nu är ett nytt projekteringsarbete, rita om skola och sporthall till vissa delar. Vi tar ett nytag och tar bort den publika kapaciteten som fördyrar, säger Thomas Sterner.

Den uppskattade kostnaden för den mindre hallen landar på drygt 55-60 miljoner kronor, samt med mindre driftkostnader än ursprungsprojektet.

Fritidsnämnden sammanträder på torsdag den 22 mars.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Räddningstjänst skulle bryta sig in i bostad – avbröts av boende

Larmet kom vid 15.45-tiden.

Magnus Jansson

Kl.16:26, 21 mars, 2018

Räddningstjänst skulle bryta sig in i bostad – avbröts av boende
Foto: Arkiv

Vid 15.45-tiden ryckte räddningstjänsten ut till en bostad vid Saarisvägen Kirseberg med anledning av en misstänkt brand. Räddningstjänsten var på väg att bryta sig in när de boende kom hem.

– Det var en torrkokning på spisen och brandlarmet hade gått igång. Vi var på väg att bryta oss in men de boende kom hem, säger Mattias Sköld, inre befäl på räddningstjänsten Syd.

Bostaden fick vädras ut innan räddningstjänsten lämnade platsen.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Förseningar i tågtrafiken – obehöriga vid spåret

(Uppdaterad 16.33) Trafikverket meddelade att det var problem under onsdagseftermiddagen.

Magnus Jansson

Kl.16:08, 21 mars, 2018

Förseningar i tågtrafiken – obehöriga vid spåret
Arkivfoto: Christian Örnberg / Bildbyrån

Under onsdagseftermiddagen var det förseningar i tågtrafiken mellan Ystad och Malmö, meddelar Trafikverket.

Orsaken var att obehöriga befann i spårområdet. Tågförseningarna uppstod vid 15.30-tiden på sträckan mellan Svarte och Ystad. Tågen körde med reducerad hastighet vilket påverkade flera stationer. Bland annat Malmö, Oxie, Rydsgård, Svedala, Skurup, Ystad, Gärsnäs, Köpingebro, Lunnarp, Smedstorp, Tomelilla och Simrishamn.

Vid 16-tiden var problemen lösta.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng