Enskilt avlopp i Malmö? Krav på tillstånd för minskad miljöpåverkan

Majoriteten av fastigheterna i Malmö stad är inkopplade på det kommunala avloppsnätet. Men runt Malmö finns fortfarande en del enskilda avlopp. Därför har bland annat Malmö Stad har tagit fram riktlinjer för skyddsnivåer och ställer krav på enskilda avlopp.

Om du inte är ansluten till det kommunala vatten-och avloppssystemet har du ansvar för hur avloppsvattnet renas. Därför kan du behöva se över reningen till din trekammarbrunn eller andra lösningar. Markgrossen har det mesta du behöver för att minska fosforutsläpp från enskilda avlopp i Malmö. Däremot kan du behöva tillstånd för vissa åtgärder.

Olika enskilda avlopp kan kräva tillstånd

Runt om i Skåne och övriga Sverige finns stora problem med att enskilda avlopp bland annat släpper ut fosfor. Det i sin tur bidrar till övergödning av hav och vattendrag. Därför om du ska anlägga eller byta ut enskilt avlopp i Malmö kan du behöva tillstånd och det söker du hos Malmö Stad.

Till enskilt avlopp räknas förutom trekammarbrunn även slutna tankar och mulltoa. Tillstånd krävs för bland annat minireningsverk och markbädd. Det kan även krävas om du vill byta sluten tank och installera vattentoalett. Genom att modernisera och minska risken för utsläpp från enskilda avlopp kan Malmö få bättre vattenkvalitet.

Att inte söka tillstånd kan leda till sanktionsavgifter

Om du vill installera enskilt avlopp, det gäller kolonilotter som fastigheter i Malmö behöver du tillstånd. Eftersom det även gäller visa ändringar och byten av anläggningar bör du alltid kontakta avdelningen för miljö-och hälsoskydd i Malmö Stad.

Om du inte söker tillstånd kan det leda till sanktionsavgifter. Förutom sanktionsavgifter behöver du bevisa att lösningen lever upp till krav på funktion. Om du inte kan bevisa det finns det risk för att du måste byta ut hela anläggningen. Därför är det bra att alltid kontrollera kraven innan du gör någon åtgärd.

Tänk även på att välja moderna lösningar som klarar av att rena avloppsvatten. Inte bara för det är ett krav utanför att minska riskerna för utsläpp som kan påverka närliggande vattendrag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *