Laddar

Varningen: Vanliga köttet kan göra dig magsjuk

Foto: Mostphotos.

Livsmedelsverket går ut med en ny undersökning som visar att nära varannan svensk köttbit kan innehålla bakterien som gör dig sjuk.

3 personer har reagerat på denna nyheten

delningar

Vi äter mer lammkött i Sverige nu än vi gjort tidigare.

Den svenska produktionen täcker inte efterfrågan och en stor andel av köttet kommer från andra länder.

I en ny undersökning har Livsmedelsverket analyserat drygt 300 prover av lammkött. Det visar det sig att det kan finnas Stec-bakterier, så kallad Ehec, på kött både från Sverige och från andra länder.

Bakterien kan i värsta fall ge allvarliga symtom som njursvikt hos människor.

I var tredje köttbit hittades Stec-bakterier, men oftast inte av den typ som kan leda till de allvarligaste symtomen. De Stec-bakterier som hittades kan leda till magsjuka med symtom som magkramper och diarré vid felhantering.

Hur mycket Stec-bakterier som hittades varierade med vilket land köttet kom ifrån. Flest bakterier hittades i irländskt kött – hela 64 procent av de irländska proven innehöll Stec-bakterier.

Även hela 43 procent av det svenska köttet innehöll Stec-bakterier. Lägst förekomst, 19 procent, var det i kött från Nya Zeeland.

– Det verkar vara liten risk att lammkött på den svenska marknaden ska sprida Stec-bakterier som kan orsaka allvarlig sjukdom. Däremot finns en risk att drabbas av symtom som magkramper och diarré om inte köttet hanteras hygieniskt i köket, säger Mats Lindblad, smittskyddssamordnare på Livsmedelsverket.

I undersökningen ingick även andra bakterier. Salmonella hittades inte i något prov och två procent av proverna innehöll campylobacter.

Antibiotikaresistenta bakterier var också ovanliga och påvisades endast i två prov. Inga av proverna med campylobacter eller antibiotikaresistenta bakterier var från Sverige.

Råd för att minska risken för att bli smittad med STEC och andra bakterier:

✓ Var noga med hygienen - tvätta händerna noga innan och efter du tagit i rått kött.

✓ Håll isär rått kött från andra livsmedel, särskilt de som är färdiga att ätas, till exempel grönsakssallad.

✓ Diska knivar och skärbrädor noga när du skurit rått kött. Då förhindrar du att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat via redskap eller arbetsytor.

✓ Genomstek alltid köttfärs - genom att hetta upp ordentligt dör eventuella Stec-bakterier.

Källa: Livsmedelsverket.

Relaterade artiklar