Laddar

Undersökning: Yngre vill slopa bankkontor

Så många svenskar vill ha kvar bankkontoren i landet.

delningar

Nästan var fjärde svensk föredrar en bank med digitala tjänster, utan kontor.

Det framkommer i en undersökning gjord av Novus på uppdrag av Svea Ekonomi.

Resultatet från undersökningen visar att 23 procent av svenskarna föredrar ”en bank med digital funktionalitet utan kontor” framför ”en bank med fysiskt kontor med traditionell personlig service”.

Bland de yngre och bland storstadsbor är det ännu fler som föredrar den digitala lösningen, 30 procent.

Pensionärer vill istället i stor utsträckning ha kvar bankernas fysiska kontor. Det menar 76 procent av de pensionärer som svarat på enkäten.

Undersökningen visar att betydelsen av ett fysiskt bankkontor minskar med antal människor på orten.

Det innebär att på landsbygden efterfrågas banker med traditionell service och kontor i hög utsträckning. Nära åtta av tio efterfrågar detta. I storstäder är det bara sex av tio som föredrar den traditionella banken med fysiskt kontor.

Allra mest positiva till den digitala banken utan fysiskt kontor är de boende i Stockholm, 33 procent. Däremot är det bara 13 procent av smålänningar, ölänningar och gotlänningar som föredrar att vara utan bankkontor.

- Det är en utmaning för de traditionella bankerna att kunna erbjuda snabba, billiga och digitala lösningar och samtidigt ha stora organisationer med många fysiska kontor. Den växande grupp av människor som hellre vill ha digitala lösningar vill vi gärna hjälpa, säger Anders Lidefelt, vice vd för Svea Ekonomi.

Relaterade artiklar