FRÅGA JURISTEN: Måste jag ge pengar till min sambos barn?

Fredrik Stolt, jurist på LRF Konsult. Pressfoto: LRF Konsult, Mostphotos.

FRÅGA JURISTEN: Så kan du tänka gällande testamentet om du har bonusbarn.

delningar

Juristen Fredrik Stolt från LRF Konsult svarar på läsarnas frågor. Denna vecka handlar det om att lägga upp sitt testamente om du har bonusbarn.

FRÅGA: Jag är gift sedan ett antal år tillbaka. Vi har inte några gemensamma barn men vi har båda barn sedan tidigare. Efter att ha blivit rekommenderade av banken att skriva testamente känner vi att det är dags att ta tag i den biten nu.

Vi vill att den andre ska få bo kvar om någon av oss dör samtidigt som vi vill att våra barn ska få ut sitt arv. Vad är mest rättvist och hur brukar andra göra i vår situation?

SVAR: Vad som är rättvist är i stor utsträckning en subjektiv uppfattning. Även vad som objektivt kan tyckas vara rättvist behöver inte uppfattas som rättvist av alla. Jag tycker inte heller att ni ska fundera alltför mycket över hur andra brukar lösa liknande situationer och definitivt inte låta er styras av det. Ert testamente ska genomsyras av er vilja, inte någon annans. 

När det gäller möjligheten att bo kvar kan man tänka sig olika lösningar. Ett alternativ är att låta hela bostaden eller en del av den ärvas av barnen men att den efterlevande ges rätt att bo kvar. Väljs en sådan lösning är det inte fel att redan i testamentet sätta vissa ramar avseende vad som ska gälla. Ska den efterlevande betala hyra till viss del? Hur ska kostnaden för eventuella nödvändiga reparationer fördelas? Hur ska enighet uppnås avseende övriga investeringar? Vad händer om enighet inte uppnås? Etcetera.

Ett annat alternativ är att bostaden helt övertas av den efterlevande. Lagen innehåller dock ett ”rättviseskydd” som inte går att bortse ifrån. Ett barn har rätt att erhålla minst sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten. Ett särkullbarn (ett barn som bara är den ena makens) har rätt att minst få laglotten redan vid sin förälders bortgång.

Om det skulle bli pengar över vid en eventuell försäljning av bostaden, det vill säga efter att skatt, lån och försäljningskostnader blivit betalda, innebär den efterlevandes övertagande av bostaden att den efterlevande erhåller vad den först avlidnes särkullbarn annars skulle ha erhållit. Så länge det inte påverkar särkullbarnets rätt till sin laglott utlöser det inte några problem i samband med övertagandet.

En fråga som uppstår är hur ni vill att det blir när den efterlevande går bort. Vill ni att det som den efterlevande ärver ska gå tillbaka till den först avlidnes barn eller tänker ni att det ska gå till den efterlevandes barn?

I ett testamente skulle ni även kunna bestämma att den efterlevande ska överta all den först avlidnes egendom. Om ni inte skriver något om att särkullbarn ska få ut sin laglott kan särkullbarn begära att testamentet jämkas för att få ut laglotten. Oavsett om det står i testamentet att särkullbarnet ska få ut sin laglott eller ej bör ni därför räkna med att laglotten ska betalas ut redan vid förälderns bortgång.

Testamentet utformas lämpligtvis så att det framgår att den efterlevande har rätt att ensam bestämma hur laglotten ska utbetalas. Det enklaste brukar vara att betala ut laglotten med pengar men det kan även röra sig om andra tillgångar. Det viktigaste är att samägande undviks. Samägande tillsammans med den andres barn i en fastighet eller någon annan tillgång brukar sällan fungera väl.  Det är, även i det här fallet, viktigt att ni bestämmer vad som ska hända med resterande del av arvet efter den först avlidne.

Om laglotten betalas ut direkt innebär det att hälften av kvarlåtenskapen ärvs av den efterlevande. Ska det som den efterlevande ärver efter den först avlidne tillfalla den först avlidnes barn när den efterlevande går bort eller ska det tillfalla den efterlevandes barn? 

Hur ni än önskar disponera över kvarlåtenskapen är det min rekommendation att ni upprättar ert testamente i samråd med en jurist eftersom det kan finnas fler aspekter att beakta än de som har nämnts ovan.

Vill du ställa en fråga kring juridik? Mejla fredrik.stolt@lrfkonsult.se

Fredrik Stolt LRF Konsult

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar