Laddar

Stort stöd för skatepark i Klagshamn

Petter Modéer har lagt fram förslaget att upprätta en betongskatepark för barn och ungdomar.

delningar

På bara några dagar har över 150 personer ställt sig bakom förslaget att anlägga en skatepark i Klagshamn. Initiativtagaren Petter Modéer säger att förslaget kom efter att han lade märke till att aktiviteter för unga saknas.

– Här i Klagshamn finns ett stort föreningsliv men utanför det har kidsen inte så mycket att göra, det är lite snålt på den fronten. Jag hoppas att detta ska bidra till ett större utbud av aktiviteter för unga i Klagshamn, säger han.

För några år sedan fanns en skateramp vid Strandskolan men den togs bort på grund av att ljudnivån störde skollektioner och grannskapet.

Modéer vill att man bygger en skatepark liknande den i Fladängsparken i Lomma. Denna är i mindre storlek och om skateparken skulle göras av betong skulle det ha en lägre ljudnivå än den gamla skaterampen.

– Den stora diskussionen är kring ljudet vilket upplevs som ett potentiellt problem. Det gäller att hitta en bra plats, hyfsat centralt men inte för nära bebyggelse.

Tre förslag har lagts fram på placering: i Stationsparken, i grönområdet nära rondellen vid Slättängsvägen och i ena änden av Edgrens allé vid Kalkbrottsjön.

– Vi tog bort förslag som inte passade. Men vi har en bra balanserad diskussion bland de boende. Sen är frågan om man vill ha en levande by eller ha det knäpptyst överallt alltid en avvägning, säger Petter Modéer.

”Skulle vara ett fantastiskt tillskott till Klagshamns barn och ungdomar!”

I skrivande stund har 165 personer visat sitt stöd för förslaget. Nu uppmanas Malmö stad att undersöka möjligheterna för att anlägga skateparken. Nästa steg är skulle då vara finansieringen.