Laddar

Storsatsning mot mikroplaster: ”Städerna måste göra sitt”

Miljöförvaltningen har lagt fram konkreta åtgärder för att minska spridningen av mikroplaster i Malmö.

delningar

I en ny rapport från miljöförvaltningen i Malmö synliggörs problemen med plast i miljön. Plastpartiklar i havet är ett av de snabbaste växande miljöproblemen.

Plast är oerhört hållbart, det bryts inte ner utan istället bryts det itu. På den vägen bildas mikroplaster som bara är upp till 5 millimeter stora plastpartiklar Begreppet myntades 2004 och forskningen i sig är relativt ny.

– Vi har bara precis skrapat på ytan vad gäller problematiken med mikroplaster. Forskare hittar dessa små partiklar och fragment i alla delar av naturen och i flera vattenlevande djur och fåglar. Det är självklart att städerna måste göra sitt i arbetet med att minimera utsläppen av mikroplaster till miljön. Nu tar Malmö ett första steg i detta viktiga arbete, säger miljödirektör Kerstin Åkerwall.

I rapporten förslås tio åtgärder för 2018 som riktar sig främst mot konstgräsplaner som har gummigranulat, tillsyn av reningsverk samt miljöövervakning och nya riktlinjer för inköp av kosmetika.

– Det här är en global fråga och vi ska se vad vi kan göra på lokal nivå. Vi intensifierade arbetet under hösten och just nu är mikroplaster främst en miljöfråga. Fokus ligger på vägtrafik, kosmetika, konstgräsplaner sedan är även nedskräpning och industriell produktion del i detta, berättar Ellinor Josefsson, miljöinspektör i Malmö.

 

Plast bryts inte ner, det bryts sönder till tusentals mikroplaster. Foto: Miljöförvaltningen.

Det konstateras även att det krävs fortsatt forskning på området, bland annat på mikroplasternas spridningsvägar. Tillsammans med VA SYD ska man se över reningsverken i Sjölunda och Klagshamn.

– Vad vi vill göra är att granska hur det ser ut med avskiljare för att få en bild om mikroplaster hamnar i slammet hos verken och vad man i så fall skulle kunna göra åt detta.

Man har även på längre sikt startat ett arbete för att minska spridningen av kemiska ämnen från gummigranulat på stadens 21 konstgräsplaner.

– Gällande konstgräsplaner handlar det om ett strategiskt arbete att hitta alternativa material på längre sikt, eller utveckla en bättre reningsteknik för det utgående vattnet. I Malmö finns SBR-granulaten (gummi gjort på uttjänta bildäck, red anm.) och vi vill också som tillsynsmyndighet minimera dess påverkan. Vägtrafiken är den största källan men konstgräsplaner är vad vi fokuserar på just nu, säger Ellinor Josefsson.

Faran med mikroplaster för människor är en fråga som inte är tillräckligt noggrant utredd. Små plastpartiklar fungerar som en magnet för ämnen som inte alltid är godartade. När fiskar misstar partiklarna för föda får de i sig dessa ämnen. När vi sedan äter fisken tar vi del av ämnena. Hur farligt detta är kräver mer underlag.

”Det finns en risk att mikroplaster kan överföra farliga kemiska ämnen till djur. Mikroskopiska partiklar kan i sig vara giftiga, då de till exempel kan innehålla giftiga tillsatsämnen som mjukgörare och flamskyddsmedel. Dessa har hormonstörande effekter.”

I Malmö har det gjorts mätningar under de senaste åren. Josefsson berättar att där det finns mycket människor och trafik är det högre nivåer. En plats som har pekats ut med särkilt höjda halter är vattnet vid Industrihamnen.

När det gäller plast i kosmetika så har branschen gjort utfasningar av produkter. Kemikalieinspektionen arbetar just nu på nationell utredning gällande detta.

Har ni förmåga att förbjuda någon produkt eller något material här i Malmö?

– Då måste vi se tydliga hälsokopplingar. Det ska vara väldigt allvarligt ur hälsoperspektiv och skulle kunna innebära att vi går emot delar av EU-lagstiftningen, så det krävs bra underlag och vassa argument.

På längre sikt finns också åtgärder gällande vägtrafikens mikroplaster, renhållning och tillsyn över plastpåseanvändning.

Förslag till åtgärder för att minska utsläpp av mikroplaster under 2018

Fortsätta delta i Naturvårdsverket beställargrupp för konstgräsplaner.

Strategiskt arbete kring konstgräs genom förvaltningsövergripande grupper. Ta fram riktlinjer för användning

Tillsyn över fritidsförvaltnings konstgräsplaner i Malmö. Hindra spridning.

Inventera konstgräsplaner/allvädersplaner som inte ägs av kommunen.

Informationskampanjs inför förestående förbud mot mikrokorn i kosmetiska produkter.

Granska avskiljer på Sjölunda och Klagshamn reningsverk.

Tillsyn över VA SYD:s dagvattennät – spridningsväg för mikroplast.

Miljöövervakning, provtagningar och utredningar –  öka kunskapen.

Tillsyn av miljöfarliga verksamheter såsom industrier.

Ta fram riktlinjer för inköp av kosmetiska produkter med inriktning på mikroplaster.

Källa: Mikroplast i Malmö, januari 2018, Miljöförvaltningen.

 

Sponsrat inlägg

Svenska spelmonopolet

Något som många pratat om den senaste tiden är att det svenska spelmonopolet kommer att slopas. Från och med nästa år så kommer spelmarknaden vara öppen för privata aktörer som ansöker om spellicens. Men vilka förändringar kommer det att innebära?