Laddar

Sjukhuset utreder smitta av resistent bakterie

Minst tre personer har drabbats. Nu ska sjukhuset utreda om det kan röra sig om ännu fler patienter.

delningar

Tre patienter på infektionsavdelningarna på Skånes universitetssjukhus i Malmö har drabbats av bakterien MRSA. Nu ska sjukhuset utreda smittan, och bland annat försöka ta reda på om fler patienter har drabbats av infektionen.

Sjukhuset skriver i ett pressmeddelande att MRSA utgör störst risk för de allra sjukaste patienterna eftersom infektionen kan vara svår att behandla.

Bakterien har en stark motståndskraft mot de vanligaste antibiotikapreparaten och SUS skriver att det därför är "viktigt att ta reda på om de patienter som ofta vårdas på sjukhus har smittats under tiden de vårdades på någon av infektionsavdelningarna."

– Vi ser allvarligt på varje fall av smittspridning och på infektionsavdelningarna vårdar vi många patienter med resistenta bakterier. Detta är vi bra på och nu använder vi den här händelsen till att se över rutiner och göra förbättringar där vi kan se att det behövs, säger Maria Josephson, verksamhetschef för verksamhetsområde infektionssjukdomar, i ett pressmeddelande.

Relaterade artiklar