Laddar

Så ska nya stadsdelen växa fram: ”Framtidens Malmö”

Malmös nya stadsdel Varvstaden utvecklas nu. Området ska bestå av bostäder, arbetsplatser och en ny skola.

delningar

Idag blev ett köpavtal klart mellan Malmö stad och Varvstaden AB. Det innebär ett startskott för den fortsatta utveckligen av Varvsstaden. Den nya stadsdelen kommer att bestå av bostäder, arbetsplatser och en ny skola.

– Tillsammans har vi skapat förutsättningar för Varvsstaden AB att fortsätta utveckla det gamla varvsområdet. Varvsstaden är ett viktigt område som låter gamla staden och Västra Hamnen växa ihop, vilket betyder mycket för utvecklingen av centrala Malmö, säger Håkan Thulin, Malmö stads exploateringschef.

Målet är skapa ett mordernt område men att samtidigt bevara historiken i den nya stadsdelen.

– Genom avtalet skapas förutsättningar för en skola och förskola i området, redan i ett tidigt skede. Här ger vi plats åt framtidens Malmö. Det känns bra, säger Håkan Thulin.

 

Relaterade artiklar

Varnad lärare får behålla sin legitimation

Malmöläraren har knuffat en elev, skymfat stökiga elever inför hela klassen och bedömts olämplig som lärare av fem olika rektorer.