Laddar

Renare luft har gjort att Malmöborna lever ett år längre

Halterna av luftföroreningar från vägtrafiken har minskat på 25 år.

delningar

Invånare i Stockholm, Göteborg och Malmö lever ett år längre idag än för 25 år sedan. Detta då luftföroreningar har minskat. Det visar en studie som publicerats i tidsskriften Atmospheric Chemistry and Physics.

Från 1990 till 2015 har en forskargrupp vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, ACES, vid Stockholms universitet gjort mätningar. I Malmö har man mätt kväveoxider, ozon och partiklar i luften på Rådhuset.

Resultaten visar att på blandade resultat i de tre städerna men halterna av kväveoxider har sjunkit i samtliga, samtidigt har ozon stigit.

– Sammantaget innebär det här att vi har fått en bättre luftkvalitet i alla tre städer, vilket har lett till en förbättrad folkhälsa, och det går att uppskatta att medellivslängden har ökat med upp emot ett år. Det är främst tack vare minskade utsläpp från vägtrafiken, säger Henrik Olstrup, doktorand i atmosfärsvetenskap vid ACES, i ett pressmeddelande.

I Malmö har mängden kväveoxider i luften sjunkit från drygt 40 mikrogram per kubikmeter till cirka 20 mikrogram på 25 år. Hårdare krav på fordon kan delvis förklara minskningen, anser forskarna.

Den hälsovinst som skett är troligen inte enbart kopplat till färre kväveoxidpartiklar, utan även en generell minskning av avgasutsläpp.

Att ozon har har stigit något oroar inte forskargruppen.

– En högre ozonhalt ger en förhållandevis liten effekt på hälsan till skillnad från minskad avgasexponering. Och för grova partiklar, som främst uppstår genom vägslitage fåra dubbdäck, ses ingen tydlig förändring i halterna under perioden 1990-2015. Vilket gör att påverkan på den förväntade livslängden blir obetydlig, säger Olstrup.

Att luftföreningar kan förkorta livslängden och orsaka sjukdomar hos människor är känt sedan tidigare. Under perioden mätningarna genomförts har den genomsnittliga livslängds stigit med mellan 4 och 5 år.

– Den minskade exponeringen av luftföroreningar beräknas bidra med upp emot 20 procent av denna ökning, vilket kan ses som en mycket stor effekt. Det visar att åtgärder som begränsa utsläppen kan ge stora hälsovinster.

Relaterade artiklar

Sponsrat inlägg

Roliga onlinespel du måste testa!

Nätet kryllar av spel, det finns en hel hop med dem på den här sajten. När du får ett infall och vill testa något nytt kan du bli sittandes i flera timmar, bläddrandes genom tusentals spel med bara en skärmbild som ledtråd till vilket typ av spel du får.