Laddar

Ojämn kvalitet för elever – nu ska Malmöskolan granskas

Forskning visar på svårigheter för nyanlända att vidareutbilda sig, nu ska man gå till botten med orsaken.

delningar

Skolinspektionen kommer under våren att granska 22 fristående och kommunala gymnasieskolor. Detta för att undersöka möjligheterna, och kvalitén, av utbildning som nyanlända har efter det att de har gått språkintroduktion.

I ett informationsblad som 24Malmö tagit del av står det att: ”Forskning och tidigare granskningar visar att det finns svårigheter för nyanlända elever att ta sig vidare från språkintroduktion och att kännedomen hos eleverna om fortsatta utbildningsvägar varierar.” Av den anledning tar man nu ett större grepp på problematiken.

I Malmö kommer S:t Petri skola att granskas. Skolinspektionen kommer då genomföra intervjuer med skolans elever och personal för att ta reda på hur arbetet ser ut gällande nyanländas vidare utbildning. Man kommer även att granska rektorns arbete i detta.

Skolorna är utvalda slumpmässigt med det enda kravet att de erbjuder språkintroduktion. Även olika komvuxenheter kommer intervjuas i granskningen då det är där många nyanlända kommer utbilda sig vidare.

Efteråt kommer myndigheten rapportera sin granskning och fatta beslut om eventuella utvecklingsområden som identifierats.

Relaterade artiklar