Laddar

Nya löften för ett tryggare Malmö

Arbetet mot narkotika och att stötta ungdomar står högt på listan.

delningar

Malmö stad och polisen meddelar om fyra nya medborglöften för 2018. Tillsammans med aktörer inom förenings- och näringslivet ska man tillsammans öka tryggheten i staden.

– Medborgarlöftena är en viktig del i arbetet med att skapa ett tryggt och säkert Malmö, att minska brottsligheten och att få Malmöborna att känna sig trygga. Det gör vi tillsammans med Malmö stad, men också genom att lyssna på medborgarna, säger Andrew Roberts, chef för lokalpolisområde Malmö norr.

Löftena innefattar fyra områden i Malmö med just sin specifika problematik.

I norr fokuserar aktörerna på bostadsinbrott, narkotika och ungdomar. Man kommer aktivt arbeta med grannsamverkan narkotikaproblematiken i Kirseberg och Segevång. Samtidigt stötta ungdomar med hjälp av fältgruppen.

– Vi ser att det både önskas och finns behov av att vi arbetar inom områdena bostadsinbrott, narkotika och ungdomar, säger Pierre Douhan, kommunpolis i område Norr.

I Innerstaden har den upplevda känslan av otrygghet ökat, det visar polisens senaste trygghetsmätning. Den främsta orsaken är en utbredd narkotikahandel.

Nu ska man kraftsamla för att Möllevången ska bli en trygg och säker palats, samt arbete mot nedskräpning och skadegörelse

I södra Malmö fokuserar man främst på stadsdelarna Lindängen, Hermodsdal och Nydala. Här handlar det framförallt om att stärka kontakterna mellan aktörerna och försvåra kriminaltet och droganvändning.

– Arbetet med at öka tryggheten är långsiktigt och årets medborgarlöfte är en fortsättning på det gemensamma trygghetsarbete som vi, tillsammans med Malmö stad och lokala förenings- och näringslivet, påbörjade 2017, säger Stefen Wredenmark, kommunpolis i område Söder.

Sista fokusområdet är Rosengård. Här är tre huvudområden av största vikt; narkotika, ungdomar och trafiken. Staden kommer erbjuda hjälp till personer som vill lämna sin kriminella tillvaro. Polisen kommer rikta sin insatser mot ovan nämnd problematik.

 

Medborgarlöften:

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften ska:

Öka tryggheten.

Förebygga brott.

Öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Stärka förtroendet för polisen.

Relaterade artiklar