Laddar

Nu tas krafttag mot brott i Skåne

Bland annat Polisen, Tullen och Länsstyrelsen går samman för att förebygga brott.

delningar

I onsdags samlades Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Kriminalvården, Sydsvenska handelskammaren och Tullverket för att gemensamt påbörja arbetet mot ett tryggare Skåne och för att utveckla det brottsförebyggande arbetet.

– 2017 var ett år med många våldsbrott i vårt län, och Sverige utsattes för ett fruktansvärt terrorbrott. Detta skapade en oro och otrygghet som påverkar oss alla, även om det är viktigt att komma ihåg att brottsrisken för oss som privatpersoner fortfarande är relativt liten. Vi måste stå upp mot brottsligheten och med gemensamma insatser stärka det brottsförebyggande arbetet och öka människors trygghet, säger Anneli Hulthén, landshövding i Skåne, i ett pressmeddelande.

En arbetsgrupp har påbörjat ett arbete med en handlingsplan som ska vara klar i maj.

– Brottsligheten förändras ständigt, vilket kräver att vi också utvecklar vårt förebyggande arbete. Vi kommer tillsammans att arbeta för att bland annat minska motivationen att begå brott, öka upptäcktsrisken och att begränsa tillgängligheten till lämpliga brottsobjekt, säger regionpolischef Carina Persson.

Programförklaringen beskriver viljeinriktningen i arbetet och det första steget i utvecklingen av ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete.

– Vi som undertecknat programförklaringen är viktiga regionala aktörer i det brottsförebyggande arbetet. Men vi är inte ensamma. Inte minst kommunerna är betydelsefulla, på lokal nivå sker en stor del av det brottsförebyggande arbetet. En viktig uppgift för den regionala handlingsplanen är att skapa goda förutsättningar för det lokala brottsförebyggande arbetet, säger Kent Mårtensson, styrelseordförande i Kommunförbundet Skåne och kommunstyrelsens ordförande i Ystad.

Relaterade artiklar