Laddar

Nu ökar tryggheten i Malmö

Malmö upplevs som en allt tryggare stad bland sina invånare – det framgår av polisens senaste trygghetsmätning. Och i en stadsdel är den positiva utvecklingen extra tydlig.

delningar

Mätningen genomfördes under sex veckor i slutet av fjolåret då ett större antal slumpvis utvalda Malmöbor fick svara på enkätfrågorna om hur de upplever tryggheten i sin hemstad. Resultaten visar på en rad förbättringar jämfört med den senaste mätningen: Fler känner sig trygga, färre är oroliga för att utsättas för brott och fler tycker att polisen bryr sig om de lokala problemen.

– När det gäller till exempel Rosengård och stadsdelen Herrgården tycker jag att svaren visar att de långsiktiga trygghetsskapande insatser vi gör ger resultat, säger Glen Sjögren, kommunpolis i Malmös Stadsområde Öster i ett pressmeddelande.

Vid sidan av enkätundersökningen har Räddningstjänsten i Malmö också sammanställt statistik över antalet bränder i staden. Av statistiken framgår att antalet bränder har minskat, liksom problemen med hot och våld mot räddningstjänstens personal. Även den utvecklingen är tydligast i Rosengårdsområdet.

Bland de svarande i Rosengård är det fortfarande många som pekar på problemen med bråkande ungdomsgäng. Narkotikapåverkade och alkoholberusade personer utomhus är också något som många boende i området upplever som störande.

– Men vi ser också att de som bor i området känner att polisen bryr sig om och angriper problemen. Jag tror att det delvis är ett resultat av våra kontaktskapande insatser som bland annat leder till att man i större utsträckning anmäler till polisen så att vi kan ingripa. Dialogen med de boende är väldigt viktig för att vi ska kunna göra ett bra arbete, säger Glen Sjögren.

Polisen kommer nu att utvärdera resultaten från trygghetsmätningen, som också kommer att kompletteras med de medborgarsamtal som myndigheten just nu genomför på olika platser i Malmö.

Relaterade artiklar

Sponsrat inlägg

Svenska spelmonopolet

Något som många pratat om den senaste tiden är att det svenska spelmonopolet kommer att slopas. Från och med nästa år så kommer spelmarknaden vara öppen för privata aktörer som ansöker om spellicens. Men vilka förändringar kommer det att innebära?