Laddar

Malmöpolitiker: Förbjud mobiltelefoner i klassrummet

Studieron i klassrummet förstörs av elevernas mobiler, menar Malmöpolitikern.

delningar

I en motion till Malmös kommunfullmäktige skriver liberalernas Anneli Bojesson att det behövs en tydlig nolltolerans mot störande moment i klassrummet.

”Forskning från Storbritannien har visat att elever med sämre studieresultat har förbättrat sina skolresultat med införandet av ett mobilförbud i klassrummet.”

Anneli Bojesson skriver att det i dag redan finns skolor i Malmö som har mobilförbud, men att liberalerna vill att det ska gälla alla kommunala skolor.

”Liberalerna anser att i klassrummet ska fokus vara på lärande. Vi är övertygade om att ett generellt förbud är ett viktigt steg för att minska störande moment i klassrummet.”

Relaterade artiklar