Laddar

Malmö tar strid om kommuners ansvar för nyanlända

Två år efter bosättningslagen trätt i kraft riskerar ansvaret för nyanlända att hamna på ett fåtal kommuners bord, något som behöver ses över, anser kommunstyrelsen.

delningar

”Förtydliga alla kommuners ansvar om att lagen är en bosättningslag och inte en tillfällig boplatslag”.

Den uppmaningen och fler därtill har Malmös kommunstyrelse gett arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Två år efter att bosättningslagen träfat i kraft har flera kommuner gått ut med att de ämnar säga upp hyreskontrakten för anvisade personer. Detta sätter etableringen i risk då ett fåtal kommuner får ta ansvaret av nyanlända. Lagen måste ses över, anser Malmöpolitikerna

– När Sverige som mest behöver ordning och reda i flyktingmottagandet väljer kommuner som Vellinge och Staffanstorp att skapa oordning och kaos. De kommuner som även historiskt har låtit andra kommuner göra jobbet jagar nu kryphål i lagen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Ylva Johansson får nu tre uppmaningar från Malmö:

Gör en skyndsam översyn av lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Eventuella luckor ska täppas till.

Förtydliga alla kommuners ansvar om att lagen är en bosättningslag och inte en tillfällig boplatslag.

Värna om helheten i etableringsprocessen och ta ansvar för hela etableringstiden. Skapa ett stabilt och hållbart mottagande där etableringstiden i större utsträckning anpassas efter individens förutsättningar.

Förhoppningen nu är att uppmaningarna hörs i Stockholm.

– Jag är övertygad om att en jämnare fördelning av mottagandet över hela landet gör det enklare för nyanlända att snabbt komma in i samhället. Men då krävs det att alla kommuner är med och tar ett långsiktigt ansvar, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.

– Att efter två år lämna folk på gatan är både inhumant och osolidariskt. Om det krävs ytterligare lagstiftning för att dessa kommuner ska ta sitt ansvar välkomnar vi det.

Både Moderaterna och Socialdemokraterna/Miljöpartiet är överens i frågan och har tillsammans kommit fram till uppmaningarna.

”Det är glädjande att det går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete, enligt ny statistik från SCB. Men ska denna positiva utveckling bli uthållig krävs ordning och reda i mottagandet under såväl asylprocessen som under etableringstiden.”

Relaterade artiklar

Sponsrat inlägg

Svenska spelmonopolet

Något som många pratat om den senaste tiden är att det svenska spelmonopolet kommer att slopas. Från och med nästa år så kommer spelmarknaden vara öppen för privata aktörer som ansöker om spellicens. Men vilka förändringar kommer det att innebära?