Laddar

Malmö stad går med plus - utmaningen ligger i att rekrytera personal

Det går bra för Malmö stad. - Foto: Mostphotos

Det prognostiserade överskottet innebär att kommunen kommer att uppfylla det lagstadgade kravet på en ekonomi i balans.

1 person har reagerat på denna nyheten

delningar

Malmö stads ekonomi är fortsatt god, vilket ger bra förutsättningar för den fortsatta utbyggnaden av skolor och förskolor som krävs när staden växer. Utmaningen framöver är att rekrytera personal till våra pedagogiska verksamheter, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt årets första delårsrapport väntas Malmö stad gå med ett överskott på 673 miljoner kronor. Det är 373 miljoner kronor mer än det budgeterade resultatet och 140 miljoner mer än den tidigare prognosen. Fyra nämnder går i dagsläget mot ett överskott, medan förskolenämnden, överförmyndarnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt funktionsstödsnämnden förväntas göra ett överskott.

Funktionsstödsnämnden har en prognos på ett underskott på cirka 60 miljoner på grund av förändrade bedömningar av assistansersättning hos Försäkringskassan. Det har lett till att brukare i större utsträckning vänder sig till kommunen för att ansöka om bland annat personlig assistans.

– Vi ser att statens övervältring av kostnader för personlig assistans påverkar landets kommuner och i väntan på att kostnadsfördelningen blir tydlig väljer vi att befria funktionsstödsnämnden för att underskottet inte ska drabba verksamheten. Det vore olyckligt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Enligt Malmö stad beror överskottet till största del på högre skatteintäkter och högre intäkter från fastighetsförsäljningar, samt lägre personal- och pensionskostnader.

Relaterade artiklar