Laddar

Detta behöver du veta om nya amorteringskravet

Onsdagen den 1 juni träder Finansinspektionens nya amorteringskrav på bolån i kraft. Här är allt du behöver veta om de nya reglerna.

delningar

1.) Endast nya lån omfattas av kravet

De nya reglerna gäller endast för bolån som tecknats efter den 1 juni. Det innebär att så länge kontraktet är påskrivet före klockan 23.59 på tisdagskvällen omfattas lånet inte av det nya amorteringskravet. Att eventuell inflyttning sker först senare har ingen betydelse.

2.) Olika procentsatser gäller beroende på belåningsgraden

Nya bolån med en belåningsgrad över 70 procent ska amorteras med minst två procent varje år. När belåningsgraden har sjunkit under 70 procent amorterar låntagaren istället minst en procent tills det att halva lånet är betalt.

3.) Nyproducerade bostäder omfattas inte direkt

Den som köper en nyproducerad bostad slipper fortfarande amorteringskravet, men bara i fem år. Skogs- och lantbruksfastigheter undantas helt. Amorteringskravet gäller inte heller för den som bara vill flytta sitt gamla bolån mellan olika banker.

4.) Undantag går att ordna

Tillfälliga amorteringsfrihet får ges av bankerna om det finns särskilda omständigheter i hushållet. Exempel på detta kan vara dödsfall, arbetslöshet eller långvarig sjukdom.

5.) Omvärdering får endast ske vart femte år

I takt med att priserna fortsätter stiga kan man som låntagare låta banken omvärdera sin bostad för att få en högre värdering och därmed indirekt sänka belåningsgraden. Men enligt de nya reglerna har man som låntagare endast rätt att omvärdera bostaden vart femte år eller vid ”avsevärd förändring”. ”Vanliga” köks- och badrumsrenovering räcker normalt inte för att få till en omvärdering.

6.) Tilläggslån har större valfrihet

Den som tar ett tilläggslån, till exempel för att renovera sin lägenhet, ställs inför två valmöjligheter. Antingen kan låntagaren då välja att betala av det nya lånet under en tioårsperiod, eller så kan tilläggslånet bakas in i den totala lånesumman och amorteras enligt de vanliga procentreglerna. Detta gäller dock endast om det ursprungliga lånet är tecknat före den 1 juni.

8.) Många banker tillämpar redan reglerna

En sammanställning som Dagens Industri har gjort visar att många av Sveriges banker redan har infört de nya reglerna, antingen helt eller delvis. Det finns även fortsättningsvis möjlighet för bankerna att själva bestämma om hårdare krav än Finansinspektionens miniminivåer.

9.) Målet är att minska svenskarnas skuldsättning

”Lägre skuldsättning ökar hushållens motståndskraft mot störningar och minskar risken att Sveriges ekonomi påverkas negativt om något oväntat händer i Sverige eller i omvärlden”, skriver Finansinspektionen själva i ett pressmeddelande.

10.) Förvirringen är stor

Har du inte full koll på de nya reglerna? Då är du inte ensam. I en undersökning som YouGov gjorde på uppdrag av låneförmedlaren Mitt Bolån i april svarade sju av tio svenskar att de inte vet vad de nya reglerna innebär. Var fjärde person tycker också att reglerna har blivit mer komplicerade under det senaste året.