I samarbete med annonsör

Kan vi lita på våra nyheter?

Det fanns en tid, faktiskt inte för särskilt länge sedan, som de flesta av oss fick våra nyheter från samma begränsade mängd källor.

delningar

Traditionell media såsom tidningar och nyhetsrapportering på tv måste idag samsas med nya källor från internet. 

Samtidigt som mängden nyhetskällor har exploderat har också tilltron som vi har till våra nyheter urholkats. Att ifrågasätta vart nyheten kommer ifrån och vilka motiv den som sprider den kan ha har blivit ett måste. Samtidigt går tekniken inom bild- och videoredigering framåt för varje dag och det håller på att bli närmast omöjligt att avgöra om det vi ser har blivit redigerat och manipulerat eller inte. 

Så hur ska man egentligen förhålla sig till nyheter i en tidsålder där det inte verkar som att det går att lita på något överhuvudtaget längre?

Nyheter online

När en nyhet sprids som en löpeld kan det ibland vara svårt att veta vart den från början kom ifrån. På internet i stort och i sociala medier i synnerhet, sprids ofta artiklar, bilder och filmklipp med oklart ursprung. Ofta har det visat sig att sådana ”nyheter” innehåller felaktigheter, bristande kontext och ofta rena påhitt.

Därför är det otroligt viktigt att man aldrig nöjer sig med att endast inhämta sina nyheter från en sådan källa. Kan man inte spåra vart nyheten från början kommer ifrån och inte kan verifiera den med andra nyhetsartiklar från andra oberoende källor så bör man vara försiktig.

Traditionell media

Men många hyser en minst lika stor misstro till traditionella medier såsom tidningar och tv-nyheter. Denna misstänksamhet bottnar i ett flertal orsaker. Många delar inte den politiska inriktning som den lokala tidningen har och litar inte på att dess nyheter är objektivt rapporterade. Till detta kan läggas besväret med lönsamhet som gjort att de flesta typer av traditionella medier till största del måste finansiera sin verksamhet med hjälp av reklam. Detta gör att situationer lätt kan uppstå där en nyhetsrapportering som på något sätt berör ett av de företag som bidrar med reklamintäkter resulterar i vinklade nyheter.

Deep Fakes komplicerar ytterligare

De senaste åren har möjligheten att med så kallade deep fakes skapa kompletta videoklipp av situationer som aldrig har hänt. Med hjälp av sofistikerad mjukvara kan kända politikers eller andra personers ansikten och röst återskapas på ett sätt som blir allt svårare att skilja från ett äkta klipp. Det gör att den som vill sprida missinformation kan skapa ett falskt nyhetsreportage som kan få stor spridning innan det kan avslöjas som falskt. I fel händer är det lätt att se den potentiella skadeverkan som sådan teknologi kan ha.

Källkritik ett måste 

Det man som konsument av nyheter måste inse är att dagarna då man kan inhämta alla sina nyheter från en källa och sedan passivt konsumera dessa är över. Istället bör man försöka följa ett flertal nyhetskällor som är oberoende från varandra och är kopplade till olika delar av det politiska spektret. När det gäller fakta, siffror och påstådda vetenskapliga källor måste man alltid verifiera att dessa verkligen finns och är korrekt citerade.

Hur ser det ut i Sverige?

I Sverige har vi av tradition litat på våra nyheter som är präglade av public service. Även idag håller nyheter i svenska medier en relativt hög standard men det gör inte att man bör lita blint på dessa nyhetskällor. Istället bör man vänja sig vid i att alltid tänka efter lite extra när man läser sina nyheter. Finns det möjlighet att det kan förekomma felaktigheter eller kan nyheterna vara vinklade på ett sätt som gör att man som läsare får svårt att forma sin egen åsikt. Även i Sverige har det blivit ett måste att utbilda sig i källkritik för att kunna navigera det moderna nyhetslandskapet.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.