Laddar

Fler omfattas av boendestöd – skjuter till pengar

I dagsläget omfattas över 600 personer men beslutet innebär att ytterligare 150 personer kan bo kvar i sitt eget hem.

delningar

Insatsen för boendestöd byggs ut från 600 personer till ytterligare 150 stycken. Detta efter att funktionsstödsnämnden beslutat om budgeten för 2018 med en ökning på 1,7 miljoner kronor.

– Jag är glad över att vi ger fler människor möjlighet att få den självständighet det innebär att kunna bo kvar i sitt eget hem. Funktionsstödsnämnden prioriterar självbestämmande, delaktighet och möjlighet att delta i samhället på lika villkor för våra brukare. Den här satsningen innebär att fler får en chans att vara mer delaktiga i samhället, säger Nils Karlsson (MP), ordförande i funktionsstödsnämnden.

Boendestöd innebär att personer med psykisk funktionsnedsättning som har egna boenden men svårigheter att klara det dagliga livet får anpassat stöd. Till exempel arbetar boendestödjaren med att motivera och engagera personerna till återhämtning. Samt strukturera det dagliga livet.

– Med den här satsningen förbättrar vi boendekvaliteten för våra brukare. Personer med psykiska funktionsnedsättningar har all rätt till ett bra eget boende. Deras självständighet och möjlighet till delaktighet är central för oss och en viktig markering om att samhället bryr sig, säger Andreas Konstantinides (S), vice ordförande i funktionsstödsnämnden.

Utöver att detta är en vist för personerna med psykisk funktionsnedsättning så är det även en ekonomisk vinst för Malmö stad. En plats för boendestöd kostar runt 60 000 kronor om året, medan en plats i en LSS-bostad kostar minst 600 000 kronor per år.

Sponsrat inlägg

Svenska spelmonopolet

Något som många pratat om den senaste tiden är att det svenska spelmonopolet kommer att slopas. Från och med nästa år så kommer spelmarknaden vara öppen för privata aktörer som ansöker om spellicens. Men vilka förändringar kommer det att innebära?