Laddar

Järnvägsbro ska färdigställas – då stängs vägen av

Trafiken kommer att ledas om till andra vägar.

delningar

Kronetorpsvägen i Arlöv stängs den 15 januari eftersom Trafikverket ska bygga färdigt en ny järnvägsbro, som ingår i det fyrspårsbygge som syftar till att kapaciteten på Södra stambanan.

Ända sedan förra året har trafiken på Kronetorpsvägen varit begränsad till ett körfält under järnvägsbron.

– I januari börjar vi arbeta med brovalvet, alltså själva överbyggnaden på järnvägsbron. Vi måste då stänga av båda körfälten för att kunna arbeta säkert. Det gör vi för både byggarbetarnas och trafikanternas skull, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektledare för projekt Lund–-Arlöv, fyra spår, i ett pressmeddelande.

Kronetorpsvägen i Arlöv stängs i båda riktningarna i frånjanuari 2019. Grafik: Trafikverket.

Kronetorpsvägen stängs mellan rondellen vid Företagsvägen och infarten till Burlöv Center. Vägen öppnas preliminärt i juni. Skyltar kommer att visa omledningsvägar för bilar, tung trafik, cykel och gående till Burlövsbadet, Burlöv Center och Arlövs Industriby.

– Kronetorpsvägen är en viktig genomfartsled i Arlöv och avstängningen påverkar till exempel dem som ska till Burlöv Center norrifrån och dem som ska till Arlövs Industriby söderifrån. För dem blir det en omväg men det kommer att vara väl skyltat och lätt att hitta rätt, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Järnvägsbron som byggs över Kronetorpsvägen tas i drift i augusti 2020, då de gamla spåren och den gamla järnvägsbron kommer att rivas.

Därefter byggs två nya spår och ytterligare en järnvägsbro så att det sammanlagt blir fyra spår. Kronetorpsvägen kommer att behöva stängas ytterligare en gång, troligen under hösten respektive vintern 2020 och 2021.

Relaterade artiklar