Laddar

Här hamnar Malmös felparkerade cyklar: ”Väldigt ökande tyvärr”

Enligt gatukontoret ökar antalet felparkerade cyklar i Malmö.

delningar

Varje vecka plockas felparkerade cyklar bort från Malmös gator.

– Runt tågstationerna Triangeln, Hyllie och Malmö C är det alltid många felparkerade cyklar. Vi forslar bort cyklar från stationerna runt två gånger i veckan och då är det 30 till 50 cyklar vi tar, säger ”Ellen”, som jobbar med att forsla bort cyklar i Malmö.

Hon och kollegan ”Jocke” kör cyklarna till Assistanskårens parkering på Jägersro. Om inte ägaren har kommit och hämtat sin cykel härifrån kommer den att auktioneras ut.

  Foto: Lisa Horn

Om någon felparkerar sin cykel på allmän mark, exempelvis på en trottoar, kan den forslas bort direkt.

Men om cykeln står på kvartersmark, exempelvis i bostadsområden, garage eller i cykelgarage, görs en så kallas anmodan.

– Då sätter vi på en klisterlapp och väntar minst 30 dagar innan man kan göra något, säger Eva Svenning på gatukontoret i Malmö stad.

Hon har arbetat med felparkerade cyklar i kommunen sedan 20 år.

– Jag tycker det är väldigt ökande tyvärr.

Hon tror att ökningen kan ha att göra med att cyklister inte vet att trafikförordningen även gäller dem.

– Den gäller inte bara bilar utan alla fordon. Det är jätteviktigt att veta, säger Eva Svenning.

  Foto: Lisa Horn

Utöver tågstationerna åker Jocke och Ellen till platser som Malmöbor har skickat in ett klagomål om, men de tar också cyklar som klassas som skrot.

– Ser vi skrot så plockar vi det, säger Jocke som jobbat med att forsla bort cyklar i Malmö i sex år.

Förra året tog de runt 1000 trasiga cyklar från Malmös gator, dessa körs direkt till skroten.

– På vissa ställen, som runt Möllevången, samlas det mycket. Där får vi rensa upp i alla fall två gånger per år, säger Ellen.

Skulle man inte kunna göra något annat med användbara delar av skrotcyklarna istället för att skrota dem?

– Det får vi inte för det finns en kommunal lag om likabehandling. Om vi ger till exempelvis en cykelhandlare måste vi ge till alla. Samtidigt måste man vara försiktig med vad man gör. Om vi ger ut reservdelar kan vi göra cykelhandlare arbetslösa. Det är inte heller Malmö stads policy att öka arbetslösheten, säger Eva Svenning.

  Foto: Lisa Horn

Årets första cykelauktion är den 17 mars.

Så parkerar du din cykel i Malmö:

Cyklar får parkeras överallt -om det inte finns något vägmärke som säger annorlunda.

Cykeln måste dock ställas på ett sådant sätt att de inte är i vägen för andra trafikanter.

Använd cykelställ -din cykel kan skapa stora problem för synskadade eller funktionshindrade annars.

På gångbanan måste cykeln parkeras så att den inte hindrar fotgängarna.

På vissa platser i Malmö är det förbjudet att ställa cykeln utanför cykelparkeringen. Detta visas genom särskilda vägmärken.

Du riskerar att cykeln forslas bort om du ställer din cykel utanför angivet område.

Källa: Malmö stad

Relaterade artiklar