Laddar

Från Malmö: Facit till nationellt prov sprids över nätet

Flera nationella prov har läckts under våren - nu har ytterligare en läcka upptäckts. Bland annat efter rapporter från Malmö.

delningar

Det är på sin hemsida som Skolverket skriver om att det nationella provet i matematik 1 spridits bland elever på nätet. Rapporterna kommer från Malmö och Lund, enligt Skolverket.

Det nationella provet görs under dagen idag, torsdag och nu har myndigheten gått ut med en rekommendation till rektorer om att använda sig av det ersättningsprov man fått utskickat till sig under våren 2014.

Ut i fall att en lärare konstaterar att en elev har fuskat kommer provresultatet inte kunna räknas med i den samlade bedömningen man gör i samband med betygsättning. Det innebär således att eleven missat en chans att visa sina kunskaper och riskerar ett sämre betyg.