Laddar

Förslag från MP: Gör infartsleder till lummiga stadsgator

Visionsbild av Pildammsvägen i Malmö. Illustration: Johannes Roubert och Ivan Forsman

Dessutom måste antalet bilar minska om miljömålen ska nås. Det menar Miljöpartiet i Malmö som vill ställa om Malmös trafik.

delningar

– Vi har långt kvar innan vi når miljömålen, det går för långsamt. Om barnen i Malmö ska kunna växa upp utan att riskera att bli sjuka av luften måste bilarna bli färre och renare, säger Märta Stenevi, kommunalråd och toppnamn i valet till kommunfullmäktige.

I sitt program för hållbar trafik som Miljöpartiet i Malmö har släppt vill de nästa mandatperiod bland annat införa miljözon klass 2 i Malmös innerstad och införa miljözon klass 3 i nybyggda områden. Med det vill de förbättra luften genom att stänga ute de smutsigaste bensin- och dieselbilarna från innerstaden och i de nybyggda stadsdelarna bör bara de tystaste och renaste bilarna tillåtas. Miljöpartiet vill dessutom bygga ut och elektrifiera bussnätet, bygga spårväg, öka de miljöstyrande avgifterna och bygga mer spår till Malmö, Simrishamnsbanan, Lommabanan samt spårburen trafik till Vellinge.

Miljöpartiet vill även göra Malmö till en lummig, livlig och lättillgänglig stad genom att placera bostäder, cykelbanor där idag stora billeder går fram genom staden. Längs Malmös infartsleder finns enligt Miljöpartiets bedömningar utrymme för åtminstone 20 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser när de omvandlas till stadshuvudgator.

– Vi vill att exempelvis Pildammsvägen, Amiralsgatan, Lorensborgsgatan, Eriksfältsgatan och Annetorpsleden byggs om så att fyra bilkörfält blir två och spårväg och bussfil får plats istället. Vi vill att gatuparkeringen lämnar plats åt nya supercykelstråk, breda gångbanor och trädplanteringar, skriver Miljöpartiet i sitt program.

Miljöpartiet vill också göra skolorna till en tryggare och renare plats för barnen. Enligt deras program har skolresor med cykel blivit 48 procent färre mellan 1994 och 2004, och det är vanligare än någonsin att föräldrar skjutsar sina barn till skolan.

– Olika insatser kan komma att krävas på olika skolor för att på bästa sätt stävja trafikkaoset. Miljöpartiet i Malmö anser emellertid att bilfria zoner kring skolor bör vara mer regel än undantag. Den förälder som trots en bilfri zon kring skolan väljer att skjutsa sitt barn får då helt enkelt parkera ett hundratal meter därifrån och promenera sista biten. På så vis kan miljön kring skolorna bli trygga, luften vid skolorna bli bättre och fysisk aktivitet bli ett naturligt inslag i barnens vardag, skriver Miljöpartiet i sitt program.

Relaterade artiklar