Laddar

Forskare: Ny lagstiftning krävs för att skydda Öresundspendlarna

En färsk forskningsrapport har behandlat pendlarnas situation i Öresund.

delningar

Yvette Lind har under flera år forskat på hur gränspendlare hamnar i kläm mellan skattesystemen i de olika länderna.

 – Det ska vara rättssäkert och förutsägbart. Det ska inte straffas sig att vara gränspendlare genom att man tvingas betala mer skatt, säger Yvette Lind som nu är klart med sitt forskningsprojekt på juridiska institutionen på Umeå universitet.

Hon har bland annat tittat på Öresundsregionen.

De flesta Öresundspendlarna bor i Skåne och arbetar i Danmark. Enligt Öresundsavtalet ska dessa svenska pendlare betala skatt i Danmark, trots att de utnyttjar välfärdssystemen i Skåne.

En del pengar ska enligt Öresundsavtalet gå tillbaka till det land där pendlaren bor. Men enligt forskaren är problemet att de pengarna inte direkt går till pendlarens hemkommun.

– De pengarna går till det kommunala utjämningssystemet, var kommuner kan söka pengar. I det långa loppet blir det att till exempel Malmö kommun går back och måste begära stöd, istället för att få pengarna direkt, säger Yvette Lind.

Utöver det kan det bli en skattesmäll för den enskilde arbetaren. Hon nämner några rörliga grupper som är extra utsatta, däribland artister och atleter.

– Det finns också, i samband med äldre regler, ett fall med en sjuksköterska som arbetade både i Skåne, Danmark och sen extra i Norge. Hon fick en stor skatteskuld. De här arbetarna gränspendlar för att kunna försörja sig och har inte råd med oväntade händelser, exempelvis i formen av oförutsedd skatt.

Yvette Lind förklarar att detta problem har uppmärksammats av många före henne och att regeringen har beslutat att en utredning ska göras.

– Min åsikt är att man ska förhandla om Öresundsavtalet. I avhandlingen ger jag olika förslag, däribland att skatteverken i de respektive länderna ska kunna räkna ut om arbetaren har betalat mer skatt och/eller socialförsäkringsavgift än om individen bara hade jobbat inom det egna landet.

Hon menar att om pendlaren har betalat mer skatt/socialförsäkringsavgift ska personen kunna få en kompensation från staten.

– Det skulle stärka förutsebarhet och rättssäkerhet för individen, men även i det långa loppet bidra till en ökad arbetspendling mellan länderna, säger Yvette Lind.

Hon förklarar att det bara är ett förslag bland många men att det viktigaste är att försöker hitta lösningar som underlättar för arbetsmarknaden och rörligheten.