Laddar

Forskare: 60-talisterna mer brottsliga än dagens ungdom

Känslan av otrygghet ökar medan svenskarnas koll på brottsstatistiken är förvrängd.

delningar

Malmöpolisen presenterade under torsdagen sin egen trygghetsundersökning för 2016. Enligt den ökar otryggheten medan utsattheten för brott minskar.

Varför de två trenderna går emot varandra menade polisen kan ha orsak i medierapporteringen.

– När det gäller de allra grövsta brotten såsom skjutningarna så är risken att utsättas liten, och de flesta medborgarna hör och ser det genom medierapporteringen, då är risken att det ökar otryggheten, säger Stefan Sintéus, polismästare i Malmö.

Hanna Sahlin är doktorand vid sociologiska institutionen på Lunds universitet och forskar om rädsla för att utsättas för brott.

Hon menar att det både är svårt att mäta trygghet och att svara på varför otryggheten ökar medan brotten går ner.

– Det är inte de brott som människor oftast utsätts för som vi får information om då media snarare rapporterar om sensationella och skrämmande brott. Men det finns inte något tydligt statistiskt samband mellan mediekonsumtion och rädsla.

Hon berättar också att antalet trygghetsmätningar ökar, trots att brotten går ner.

Svenskarna har fel  Hanna Sahlin påpekar att brottsligheten har sjunkit de senaste 25 åren, men att 72 procent av svenskarna tror att brottsligheten ökar, enligt senaste nationella trygghetsundersökningen.

Även antal mord har legat på ungefär samma nivå under 1900-talet.

Hanna Sahlin förklarar att tonläget brukar vara att det är ”dagens ungdom” som är problemet, men hon poängterar att dagens ungdomsgeneration de facto dricker mindre och begår färre brott.

– Det är faktiskt dagens ungdoms föräldrar som i sin ungdom var mest brottsbelastade. Den mest brottsbenägna generationen är 60-talisterna, och det är ganska stor skillnad mot idag.

Bekämpa brott inte rätt väg Forskaren berättar om en annan teori som kallas Sponge theory.

– Det innebär att rädsla för brott suger upp, likt en svamp, en allmän rädsla över utvecklingen och sin egen position i samhället. Man kanske känner att samhället jag växte upp i inte finns längre.

Utifrån den teorin menar Hanna Sahlin att man måste arbeta på ett helt annat sätt mot otrygghet än idag.

– Det handlar inte om att att arbeta mot brottsligheten eller åtgärder som polisen kan göra, utan man måste stärka banden till lokalsamhället och skapa ett ett samhälle där man känner att man fyller en funktion.

Sponsrat inlägg

Svenska spelmonopolet

Något som många pratat om den senaste tiden är att det svenska spelmonopolet kommer att slopas. Från och med nästa år så kommer spelmarknaden vara öppen för privata aktörer som ansöker om spellicens. Men vilka förändringar kommer det att innebära?