Laddar

Förbereder sig för polisyrket: ”Vill vara en förebild”

Raif Memic och Linda Duraku går snart ut från Östra Grevie Folkhögskolas polispreparand-utbildning.

delningar

När polisens genomförde sin omorganisation 2015 lades den preparand-utbildning som Östre Grevie Folkhögskola haft under antal år ned. Förändrade antagningskrav hade också del i detta. Under två års tid låg den nere innan den i höstas startade upp igen.

Nu har dryga 20 studerande snart gått klart sin utbildning och aspirerar att antingen arbeta civilt inom polisen eller söka polisutbildningen.

– Detta är ett sätt för oss att öka mångfalden och vi tror oerhört hårt på att ju fler kulturer vi har representerade inom vår kår, ju bättre kan vi bygga relationerna i samhället. Både i det förebyggande och brottsuppklarande arbetet. För oss är detta en investering, säger Jarl Holmström, biträdande regionpolischef i Syd.

Enligt siffror från 2015 har 8 procent av polisens medarbetare minst en utländsk förälder. Inom poliskåren är det endast 6 procent, gällande Region Syd.

Drygt två tredjedelar vid utbildningen har en utländsk bakgrund och kan ge polisen den insikt man efterlyser. Utbildningen i sig garanterar inte att man blir polis eller ens lyckas ta sig in på polisutbildningen, men den ökar chanserna.

– Målet är att försöka spegla samhället och regionen. Vi jobbar i samverkan med polisen med bland annat studiebesök men också med socialpsykologi, polisetik och mycket språk. Man får en bra bild av vad det innebär att gå vidare till polishögskolan, säger Susanne Andersson, rektor vi Östra Grevie Folkhögskola.

Två som snart är färdiga med utbildningen är Raif Memic och Linda Duraku. Uppvuxna på Rosengård respektive Husie och med en utländsk bakgrund.

– Det handlar mycket om att bygga upp förtroendet för polisen, för att göra det måste man ha kunskap om alla kulturer som finns i till exempel Malmö. Då är språk jätteviktigt, det är av största vikt att ha poliser som kan representera polisen och det svenska samhället men även knyta an till folket och ge dem rätt bild, säger Raif.

Vidare talar han om att många icke-svenskar har en skev bild av polisen, framförallt i utsatta områden. Både Raif och Linda vill vara del i att förändra och förbättra polisens arbete och rykte.

– Jag vill vara en förebild för tjejer och kvinnor, speciellt för dem med utländsk bakgrund. Jag är född och uppvuxen här och kan spegla en helt annan bild av Malmö, säger Linda.

 

Jarl Holmström och rektor Susanne Andersson från Östra Grevie Folkhögskola. Foto: André Kvist.

Från polisens sida är man väldigt positiv till denna förberedande polisutbildning. Främst för att få en mer mångfacetterade kår.

– Vi vill kunna representera olika kulturer. Vi når ibland inte fram, man behöver ha kunskap och förståelse. Det öppnar dörrar, säger Jarl Holmström.

Varför speglar ni inte samhället idag?

– Vi har måhända varit konservativa i vårt sätt att söka nya medarbetare. Därför behöver vi bli moderna, lite mer kreativa.

I januari är det sagt att polisutbildningen på Malmö universitet ska börja. År 2024 ska polisen ha 10 000 fler anställda. Man behöver rekrytera uppemot 22 000 personer för att bli så många fler med tanke på pensioner och andra av avhopp.

 

Relaterade artiklar

Sponsrat inlägg

Svenska spelmonopolet

Något som många pratat om den senaste tiden är att det svenska spelmonopolet kommer att slopas. Från och med nästa år så kommer spelmarknaden vara öppen för privata aktörer som ansöker om spellicens. Men vilka förändringar kommer det att innebära?