Laddar

Flera personer fick infektioner efter operationer på SUS

Sju personer som opererade ryggen på universitetssjukhuset i Malmö drabbades av djupa infektioner i höstas. Nu har händelserna lex Maria-anmälts.

delningar

En lex Maria-anmälan har gjorts gällande att flera patienter ska ha fått djupa infektioner efter ryggkirurgi på Universitetssjukhuset i Malmö. Det var i samband med regelbundna uppföljningar under hösten som detta noterades.

Totalt ska det ha varit sju patienter som behövt opereras igen med långvariga antibiotikabehandlingar till följd. I anmälan uppger man att en omfattande genomlysning av hela vårdkedjan har gjorts men utan att några avgörande brister hittats. Det som bedöms vara orsaken till det hela är brister i operationsmiljön och lokalerna – som är förlagda till en äldre byggnad.

Flera åtgärder ska nu ha tagits för att förbättra operationsmiljön. Sjukhuset har gjort kontinuerliga uppföljning och har inte kunnat påvisa en ökad förekomst av infektioner under december och januari. Ett råd på SUS utreder nu möjligheterna att bedriva ryggkirurgin i alternativa lokaler.

Relaterade artiklar

Sponsrat inlägg

Svenska spelmonopolet

Något som många pratat om den senaste tiden är att det svenska spelmonopolet kommer att slopas. Från och med nästa år så kommer spelmarknaden vara öppen för privata aktörer som ansöker om spellicens. Men vilka förändringar kommer det att innebära?