Laddar

Fler unga kommer till tals i studie om kulturvanor

Foto: Mostphotos.

Årets "Ung livstil" blir mer omfattande än den som senast undersöktes.

delningar

Under 2019 kommer Malmö stad att genomföra en ny Ung livsstil-undersökning. Syftet är att undersöka fritids- och kulturvanorna hos barn och unga.

Det var 2015 som den första Ung livsstil-undersökningen genomfördes av fritidsförvaltningen bland högstadieelever i Malmö. Undersökningen har bland annat lett till att fritidsförvaltningen målgrupperna flickor 13-19 år, barn i utsatta områden då dessa grupper är mindre aktiva.

För att engagera fler tonåringar har förvaltningen dragit igång Krut på Stadsbiblioteket Hösten 2018 beslutades att undersökningen skulle göras i samarbete mellan fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen. Detta gör att fler unga kan komma till tals. I årets undersökning kommer därför – förutom högstadiet – delar av mellanstadiet och gymnasiet också att ingå.

– Att vi gör det här gemensamt gör att vi kan göra en kraftansträngning för hela staden när resultatet väl kommer. Det kopplar även an till vårt arbete med Agenda 2030 och våra ambitioner att öka och möjliggöra ett mer jämlikt fritids- och kulturutbud i staden för alla barn och unga, säger Karolina Bergmark, planeringssekreterare på fritidsförvaltningen, till Malmö stads hemsida.

Relaterade artiklar