Laddar

Fler brott anmäls i Sverige – och färre uppklaras

Fler brott anmäldes under 2016 än 2015. Samtidigt minskar andelen uppklarade brott som handläggs, det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet.

delningar

Brottsförebyggande rådet (Brå), har publicerat brottsstatistik från Sverige 2016. 1,5 miljoner brott anmäldes under förra året, vilket var en ökning med 6 800 brott i jämförelse med 2015.

De brott som ökade mest under under 2016 var bedrägeribrott och brott mot person. Stöld och tillgreppsbrott samt narkotikabrott minskade mest.

194 000 handlagda brott personuppklarades, vilket syftar till ett brott där ett lagföringsbeslut har fattats om minst en person som är misstänkt för brottet. Det är en minskning med drygt 21 000 brott, eller en minskning med 10 procent. Färre brott uppklarades alltså förra året jämfört med 2015.

År 2016 konstaterades 106 fall av dödligt våld i Sverige, vilket är sex färre än föregående år. Det finns ingen tydlig trend kring dödligt våld utan det har varierat mellan 68 – 112 fall de senaste tio åren.

All statistik finns att läsa nedan:

BROTTSSTATISTIK FRÅN BRÅ, 2016

De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2016 var bedrägeribrott och brott mot person. De kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal under året var stöld- och tillgreppsbrott och narkotikabrott. Handlagda brott • Under 2016 blev 1,49 miljoner brott handlagda, vilket var en minskning med 22 000 brott eller 1 procent jämfört med 2015.

För närmare hälften (48 procent) av de handlagda brotten 2016 hade en utredning bedrivits, medan de resterande handlagda brotten (52 procent) direktavskrevs. Andelarna är 1 procentenhet lägre respektive högre jämfört med 2015.

Under året förundersökningsbegränsades 4 procent (54 900 brott) av samtliga handlagda brott, vilket var samma nivå som 2015.

Under 2016 personuppklarades 194 000 handlagda brott, en minskning med 21 300 brott (−10 procent) jämfört med 2015.

Av samtliga handlagda brott personuppklarades 13 procent (s.k. personuppklaringsprocent), vilket var 1 procentenhet lägre än 2015.

Sett till de utredda brotten personuppklarades 29 procent (s.k. lagföringsprocent), det var en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015. I landets sju regioner varierade lagföringsprocenten från 26 procent i region Stockholm till 33 procent i region Nord. Konstaterade fall av dödligt våld • År 2016 konstaterades 106 fall av dödligt våld i Sverige. Det var 6 fall färre än föregående år, då 112 fall kunde konstateras.

Under den senaste tioårsperioden (2007−2016) har antalet fall av dödligt våld varierat mellan 68 och 112 fall årligen, utan någon tydlig trend.

År 2016 var offret en kvinna i 29 fall och en man i 77 fall. Fördelningen mellan könen har sett likartad ut sedan 1990-talet.

I närmare en tredjedel (28 procent) av de konstaterade fallen av dödligt våld 2016 användes skjutvapen, vilket är en lägre andel än 2015 (29 procent).

Relaterade artiklar