Laddar

Färre anställda är utbildade – Malmö har näst störst elevgrupper i Skåne

Ligger långt över snittet i länet. "Vi är djupt oroade över utvecklingen ", säger Skolverket.

delningar

Skolverket har tagit fram statistik kring hur stor del av personalen på landets fritidshem som har en pedagogisk högskoleexamen. Den visar att endast 40 procent av de anställda har en sådan utbildning, och procentantalet har fallit från år till år.

Detta är den lägsta andelen som har uppmätts sedan 1995.

Ser man på lokal nivå i Malmö under läsåret 2017/18, så hade 40 procent en högskoleexamen. Det kan jämföras med 45 procent så sent som 2015. Det låga procentantalet är ett problem, menar Skolverket.

– Vi är djupt oroade över utvecklingen som bidrar till minskad likvärdighet. Om en stor andel av personalen saknar rätt behörighet att ansvara för undervisningen så blir det svårt att tillgodose att eleverna får den utbildning de har laglig rätt till på fritidshemmet, säger Ingela Aksell, undervisningsråd på Skolverket.

Samtidigt ligger Malmö högt över länssnittet gällande elevgrupper per avdelning. Malmö hade i fjol 50,2 elever per grupp vilket är en ökning från året innan (45,3) men en minskning jämfört med 2015 då man hade 54,5.

Ser man till snittet i Skåne för 2017 är det 37,1. I nivå man legat på de senaste åren. Malmö har näst störst elevgrupper efter Båstad med 55,5.

– Gruppstorleken är ofta mer avgörande för den pedagogiska kvalitén än personaltätheten. Därför är mindre grupper att föredra även om antalet pedagoger per elev är densamma, säger Aksell.

Sponsrat inlägg

Roliga onlinespel du måste testa!

Nätet kryllar av spel, det finns en hel hop med dem på den här sajten. När du får ett infall och vill testa något nytt kan du bli sittandes i flera timmar, bläddrandes genom tusentals spel med bara en skärmbild som ledtråd till vilket typ av spel du får.