Laddar

Farliga ämnen upptäckta i fiskedrag

Ämnena har förbjudits i leksaker: "Kan påverka hälsan".

delningar

I ett gemensamt tillsynsprojekt har miljöförvaltningarna i Helsingborg och Malmö undersökt fiskbeten hos butiker och leverantörer av sportfiskeutrustning. Nu visar det sig att 15 utav 17 analyserade fiskbeten av sorten jiggar innehöll någon form av ftalater.

Ftalater är en grupp ämnen som används för att göra plaster och gummi mjuka. Alla ämnen är inte skadliga men somliga har visat sig påverka reproduktion och misstänks vara hormonstörande.

Några ftalater misstänks vara så skadliga att de har förbjudits i alla leksaker och barnavårdsartiklar.

Så här skriver Karolinska institutet om ftalater:

”Med tanke på den diffusa spridningen och den kontinuerliga exponeringen bör de allvarliga effekter som påvisats i djurförsök vara en varningssignal om möjliga allvarliga hälsoeffekter även hos människa. Detta gäller särskilt med tanke på att människor exponeras för flera olika ftalater under en längre tid och det kan finnas risk för att dessa samverkar.”

I de undersökta jiggarna var det främst ftalaterna DEHP och DINP som upptäcktes. Den första är reglerad sedan lång tid tillbaka och den andra är förbjuden i leksaker. En undersökt jigg innehöll 62 procent DEHP.

– Att så många jiggar innehöll DEHP i så höga halter hade vi inte förväntat oss. DEHP har egenskaper som kan påverka hälsan. Dessutom sker användning i vattenmiljö och många jiggar riskerar att bli kvar där, säger Kristina Turkal, vid Helsingborg stad.

Halten av mjukgörare var genomgående hög i de berörda jiggarna.

Oavsett om det inte går att bekräfta hur stor faran för människor är så ser dem inblandade i tillsynsprojektet allvarligt på fyndet, främst med anledning av potentiella konsekvenser på miljön.

”Det kan på sikt innebära en ökning av mikroplaster i våra vatten samt bidra till att ämnena sprids i vår miljö”.

Nu vill miljöförvaltningarna att butiker ska ta ett större ansvar och ställa krav vid inköp av varor.

– Det är anmärkningsvärt att DEHP förekom i 35 procent av de analyserade jiggarna trots att detta ämne funnits på kandidatförteckningen sedan 2008. Leverantörer av sportfiskeutrustning måste ta ett mycket större ansvar för att kunna garantera att de produkter de säljer inte innehåller dokumenterat farliga kemikalier, säger Kristina Turkal.