Laddar

EXTRA: Världskongress hålls i Malmö

Över hundra deltagare från hela världen ska ge sig i kast med FN:s globala mål.

delningar

Den 16 och 17 april träffas 110 deltagare från hela världen i Malmö. Detta för att utbyta erfarenheter och kunskap om två av FN:s globala mål.

Det gäller målen; hållbara städer och samhällen, samt genomförande och globalt partnerskap.

Bakom kongressen står den internationella samarbetsorganisation International Urban Development Association, INTA, som årligen håller världskongresser och valt att förlägga årets möte i Malmö.

– Det var naturligt för oss att erbjuda Malmö som mötesplats för årets världskongress, eftersom vi är bra på att samarbeta för att utveckla nya lösningar på urbana frågor, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö.

Konferensen kommer att äga rum på Studie i Västra Hamnen. Deltagarna har fått välja mellan fyra olika studiebesök där olika exempel presenteras på hur man arbetar med FN:s 17 globala mål. Dessa fyra är Lindängen, Amiralsstaden, Sofielund och Västra Hamnen.

– De lokala samhällsutmaningarna är av samma karaktär som de globala, men skiljer sig åt i omfattning. Jag tänker på utbildning, jobb, jämställdhet, boende, miljö och energi. De lokala och globala aktörerna är också beroende av varandra för att nå de globala målen, säger Christer Larsson.

Människorna som deltar är representanter från den privata sektorn, den akademiska, offentliga organisationer och ideella. Bland annat kommer Charles Lin, vice borgmästare av Taipei, Taiwan och Daniël Termont, borgmästare av Gent, Belgien, att tala.

Det är den 41:a årliga kongressen som hålls. Valet i år stod mellan Senegal och Malmö. De senaste åren har städer som Lissabon, Paris, Hanoi och Tallin varit värdar. Sammanlagt är 23 länder representerade däribland Australien, Japan och Indonesien.

Relaterade artiklar