Laddar

Döms för osannolikt högskoleprov: "En på 1 000 miljoner"

Mannen ertappades aldrig med att fuska, men omständigheterna kring hans prov anses för osannolika för att det inte ska ha skett något fusk.

1 person har reagerat på denna nyheten

delningar

En 22-årig man har dömts för osann försäkran vid Malmö tingsrätt efter att han fuskat på ett högskoleprov den 29 oktober 2016. Provet bestod av två verbala delar samt två kvantitativa delar där maxpoängen på varje del var 40 poäng. 22-åringen fick skyhöga poäng på de verbala delarna, 38 respektive 37 poäng. Men på de kvantitativa delarna var skillnaden stor. På den första delen fick han 38 poäng, men på den andra ynka sju poäng.

Den enorma poängskillnaden har utretts av Universitets- och högskolerådet, UHR, som bedömer att skillnaden mellan hans två kvantitativa delar är onormal och sannolikheten för att det skulle hända är "mindre än 1 på 1 000 miljoner."

Hade 22-åringen fått 36 poäng på den sista delen hade det lett till ett betyg på 2.0, alltså högsta möjliga betyg. Något som också pekar mot mannen är att han ett och ett halvt år tidigare skrev ett högskoleprov och då fick betyget 0.4.

Åklagaren misstänker att han använt sig av den så kallade "telefonmetoden" som går ut på att man via en hörsnäcka får de rätta svaren från en sambandscentral. Något som säljs på nätet för 39 000 kronor och garanterar ett provresultat på 2.0. Trots att mannen aldrig ertappats med att fuska döms han nu för brottet, och straffas med 50 dagsböter á 50 kronor.

Relaterade artiklar