Laddar

Beslutet: Fler bostäder i Gyllins trädgård

Tekniska nämnden har godkänt köpeavtalet för 100 nya bostäder.

delningar

Under tisdagen antog tekniska nämnden i Malmö köpeavtalet som innebär 80 lägenheter, 18 radhus och två parhus. När bygget är färdigt ska bostadsområdet Gyllins trädgård i Husie vara helt klart.

– Peab får möjlighet att utveckla det sista kvarteret i Gyllins trädgård, finalen på ett av de mest naturnära bostadsområdena i Malmö. Här finns en bra blandning av bostäder för olika behov, säger Julia Berglund, fastighetskontorets projektledare för Gyllins trädgård.

Idag omfattar området drygt 640 bostäder med förskola och skola. Ytterligare en skola och förskola håller på att byggas och samtidigt anläggs Gyllins naturpark.

Den sista etappen är nu köpt av Peab genom Peab Markutveckling AB för strax över 32 miljoner kronor. Planen är att 80 bostäder ska ta plats i tre flerfamiljshus invid radhus och parhus.

– Det känns roligt och inspirerande att få fortsätta med utvecklingen av denna nya och spännande stadsdel i Malmös utkant, säger Martin Nerpin, distriktschef Peab Bostad.

Arbetet på området inleddes 2007 men det var inte förrän tre år senare som de första bostäderna stod klara. I nuläget är det oklart när den sista etappen kommer stå färdig men säljstarten är till våren och prognosen är produktionsstart hösten 2018.

Relaterade artiklar