Laddar

Barn till frihetsberövade föräldrar får för lite stöd

Foto: Mostphotos. - Foto: Mostphotos

Ny forskning från Malmö Universitet.

delningar

Det är Annelie Björkhagen Turesson, forskade vid Malmö universitet, som under ett års tid intervjuade barn efter att deras förälder gripits. Slutsatsen är att barn som har en förälder i fängelse är en utsatt grupp som får alldeles för lite stöd av samhället. 

– Det behövs ett barnperspektiv och tydligare riktlinjer för hur polisen ska agera när det finns barn inblandade. Det är onödigt att göra situationen mer traumatisk för barnen än vad den behöver vara, i synnerhet eftersom forskning idag har visat att trauma påverkar hjärnan på ett negativt sätt, säger Annelie Björkhagen Turesson, forskare vid Malmö universitet i ett pressmeddelande. 

Därför efterfrågar hon nu ett bättre samarbete mellan polis och socialarbetare och det krävs planering inför ett gripande när det finns barn skrivna på adressen. 

– Gripandet och husrannsakan kan i större utsträckning utföras när barnen inte är hemma, till exempel när de är på förskolan/skolan. En socialarbetare bör följa med polisen för att ta hand om barnen och någon måste se till att skolan blir informerad och att barnen får prata med en kurator.

Relaterade artiklar