Laddar

Antalet utsatta EU-medborgare i Skåne minskar

Länsstyrelsens lägesbild är att antalet utsatta EU-medborgare som saknar uppehållsrätt i Skåne har minskat.

delningar

Samtliga länsstyrelser i landet har fått till uppgift att ge en lägesbild av bland annat uppgifter om målgruppens (EU-medborgarna) och om det finns någon samverkan i regionen för att kunna tillgodose gruppens behov.

– Det har varit ett svårt uppdrag att genomföra, bland annat eftersom det saknas en tydlig definition om vad en utsatt EU-medborgare är. Det är inte heller tydligt vem som har och vem som inte har uppehållsrätt. Det är därför svårt att med säkerhet säga hur många personer det finns, säger Margareta Johansson utvecklingsstrateg på Länsstyrelsen och tillägger:

– För att försöka få en samlad bild har vi vägt samman information från många källor. Om siffror ska nämnas kan det röra sig om cirka 600-800 personer som befinner sig i Skåne. 

Länsstyrelsen i Skåne konstaterar att det blivit färre tiggare i länet och förklaring torde vara att en minskad generositet från omgivning. Man har noterat att fler EU-medborgare i stället säljer hantverksprodukter, bland annat stickade sjalar och flätade korgar.

Relaterade artiklar