Laddar

Antalet kvinnor som blir utsatta för brott ökar

Brottsförebyggande rådet har kommit med sin nya rapport. I den framgår bland annat att det dödliga våldet minskar samtidigt som allt fler kvinnor utsätts för våld.

delningar

Brottsförebyggande rådet kom under tisdagen ut med sin rapport ”Brottsutvecklingen i Sverige”. Den redovisar hur brottsutvecklingen i Sverige har sett ut de senaste åren.

Sedan 2005 har andelen personer som blivit utsatta för brott minskat, troligtvis beroende på att egendomsbrotten har blivit färre. Lika stor minskning syns inte när det kommer till utsattheten för brott mot person, där pendlar det lite upp och ner.

– Utvecklingen av brott mot person beror främst på att andelen som uppger att de utsatts för hot eller trakasserier, vilket är de vanligaste brotten i den kategorin, har varierat relativt mycket under de senaste tre åren, säger rapportens redaktör, utredaren Lisa Wallin.

Det dödliga våldet var som högst år 2015 men har trots det minskat under 2000-talet. Under samma tidsperiod har dödligt våld mot kvinnor i nära relationer samt dödligt våld mot barn minskat. Mellan 2001 och 2005 inträffade i genomsnitt 92 fall av dödligt våld årligen, medan det mellan 2011 och 2015 var i genomsnitt 85 fall årligen.

Även andelen personer som har blivit utsatta för misshandel är färre idag.

– Vid misshandel är det främst alkoholrelaterad misshandel mellan obekanta unga män som har minskat, säger Fredrik Marklund, utredare på Brå.

Däremot har dödligt skjutvapenvåld mot män ökat de senaste åren. Och när man har tittat närmare på hur utvecklingen har sett ut för män respektive kvinnor syns en skillnad. Andelen kvinnor som har blivit utsatta för brott har de senaste åren ökat medan andelen utsatta män har minskat.

– Det beror på att brott som kvinnor oftare utsätts för, såsom trakasserier och sexualbrott, tycks ha ökat något, samtidigt som exempelvis misshandel, som män oftare utsätts för, har minskat något, säger Lisa Wallin.

Relaterade artiklar