Laddar

Anställda blockerade dörren för LSS-brukare

Foto: Arkiv.

Inträffade vid två tillfällen under hösten.

delningar

Det var vid ett tillfälle i september och ytterligare ett i oktober som personal på ett LSS-boende tillfälligt blockerade dörren till en brukares rum. Vid ett av tillfällena var brukaren utåtagerande riktat mot personal och vid det andra tillfället behövde brukaren komma till ro för natten. 

Men begränsningsåtgärder har inget stöd i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Därför anmäler nu Funktionsstödsnämnden händelserna till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Redan nu ska åtgärder ha vidtagits för att förebygga att liknande händelser inträffar på nytt. 

Relaterade artiklar