Laddar

Äldre kvinnas cancerdiagnos dröjde – i över ett år

Foto: Blue Polarn

Kvinnan behandlades för smärtor i höften av en fysioterapeut i Malmö.

delningar

En fysioterapeut på en vårdcentral i Malmö undersökte en äldre kvinna med höftsmärtor. Smärtorna försvann inte efter olika former av behandlingar. Enligt en lex Maria-anmälan dröjde det över ett år innan kvinnan kom till en läkare, vars undersökning ledde till en magnetröntgen. Resultatet visade att kvinnan hade spridd njurcancer.

I lex Maria-anmälan skriver man att den sena diagnosen bedöms ha försämrat möjligheterna att behandla cancern.

För att minska risken för liknande händelser har en rutin framtagits för fysioterapeuter som innebär att om behandling inte ger förbättring ska patienten bokas in till läkare för undersökning.

Relaterade artiklar