Här kan polisutbildningen placeras | Nyheter i Malmö – 24 timmar om dygnet – Helt gratis

Här kan polisutbildningen placeras

Har skrivit avtal.

Axel Brantemo

Kl.14:40, 18 maj, 2018

Här kan polisutbildningen placeras
Foto: Bildbyrån.

Enligt uppgifter till P4 Malmhös är huvudalternativet för den nya polisutbildningen i Malmö fastigheten Kranen i Dockan.

Universitetet ska enligt radiokanalen ha skrivit ett avtal om projektering av fastigheten Kranen.

– Det är en fastighet som vi känner oss hemma i, säger Per Hillbur som är prorektor på Malmö universitet till P4 Malmöhus.

Polisutbildningen i Malmö ska starta i januari nästa år.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

JUST NU: Tågkaos på grund av spårfel

Vissa tåg kommer att ställas in på delsträckor.

Michael Olsson

Kl.11:45, 24 maj, 2018

JUST NU: Tågkaos på grund av spårfel
Foto: Jesper Hallberg

Ett befarat spårfel i Åkarp gör att det just nu råder tågkaos på vissa orter. Trafikverket skriver på sin hemsida att förseningar uppstår i tågtrafiken mellan Malmö och Lund, samt att vissa tåg kommer ställas in på delsträckor.

”Pågatågen på sträckan Trelleborg-Helsingborg och på sträckan Simrishamn/Ystad-Helsingborg går en annan väg direkt mellan Malmö och Kävlinge”, skriver Trafikverket.

I nuläget finns ingen prognos för när problemet kan vara löst.

För mer information om din resa kontakta ditt tågbolag.

Texten uppdateras.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Kvinna får avslag på ansökan om dödförklaring

Kvinnans mamma ska ha dött i Irak i slutet av 2017, men enligt Skatteverket går det inte att styrka.

Josefine Gunnarsson

Kl.10:30, 24 maj, 2018

Kvinna får avslag på ansökan om dödförklaring
Kvinnan som uppges ha dött i Irak dödförklaras inte. Foto: Arne Trautmann

 

Dottern har tidigare ansökt om dödförklaring av sin mor, och då hänvisat till ett dödsbevis som uppgavs vara utfärdat av Hälsoministeriet i Bagdad, Irak. Skatteverket ansåg dock bland annat att ett irakiskt dödsbevis har ett lågt bevisvärde och inte kan styrka moderns dödsfall.

För att det ska vara utrett att en försvunnen person är död ställs mycket höga beviskrav och mot bakgrund av vad som har kommit fram i ärendet anser Skatteverket att de högt ställda beviskrav som gäller för att det i lagens mening ska anses vara utrett att en försvunnen person är död inte är uppfyllda i detta fall

Med hänsyn till att det har gått mindre än ett år sedan den äldre kvinnan försvann saknas anledning att nu ta ställning till om omständigheterna är sådana att ansökan ska tas upp igen. Nämnden för dödförklaring anser bland annat att det gått för kort tid sedan kvinnan försvann.

 

FaktaLagar m.m:

Om någon som är försvunnen kan befaras vara död, får han eller hon dödförklaras enligt de förutsättningar som anges i lagen (2005:130) om dödförklaring.

Om det är utrett att den försvunne är död, far han eller hon dödförklaras omedelbart (2 §). Är det inte utrett att den försvunne är död men finns det med hänsyn till omständigheterna kring försvinnandet och vad som i övrigt är känt en hög grad av sannolikhet för att han eller hon är död, far frågan om dödförklaring tas upp tidigast ett år efter försvinnandet (3 § första stycket). Kan varken 2 eller 3 § tillämpas får frågan om dödförklaring tas upp tidigast fem år efter försvinnandet enligt 4 §.

Skatteverkets bedömning
För att det ska anses vara utrett att en försvunnen person är död ställs mycket höga krav på bevisningen. Av förarbetena till lagen om dödförklaring framgår bl.a. att bestämmelsen bara kan tillämpas när det inte finns något rimligt tvivel om att den försvunne har avlidit (prop. 2004/05:88 s. 17).

 

Källa: Skatteverket

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Förvaltning lex Sarah-anmäler sig själva

Funktionsstödsförvaltningen har gjort en Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg då de bedömer att långa handläggningstiderna inom LSS utgör en risk för allvarliga missförhållanden. Här är några av rutinerna för att förkorta handläggningstiderna.

Josefine Gunnarsson

Kl.10:01, 24 maj, 2018

Förvaltning lex Sarah-anmäler sig själva
Foto: Pixabay

I en kartläggning genomförd av funktionsstödsförvaltningen har det framkommit att handläggningstiden för flera ärenden var längre än sex månader. Totalt handlar det om 82 ärenden, varav 26 rör barn, där majoriteten fanns inom personlig assistans och funktionsstödsnämnden bedömer att de långa handläggningstiderna skapar en risk för allvarligt missförhållande och därför har en lex Sarah-anmälan lämnats in till Inspektionen för vård och omsorg.

Åtgärder för att förkorta handläggningstiderna har redan påbörjats. Se nedan för exempel på åtgärder:

  • Gemensamma rutiner har tagits fram för handläggningsprocesserna.
  • Sektionerna har utökats från två till tre.
  • Bättre förutsättningar för erfarenhets- och kunskapsutbyte inom sektionerna har skapats.
  • Enheten har regelbundna avstämningar gällande handläggningstider med ledningsgruppen för avdelningen.
  • För att säkerställa förhållandet till rättspraxis kommer handläggarna gå utbildning med extern jurist, ha regelbundna möten med stadsjuristerna för konsultation samt få ärendehandledning.
  • För att särskilt utveckla och säkerställa barnperspektivet har medarbetarna påbörjat utbildning inom området och ett samarbete med en barnstrateg ska inledas.
  • I dag finns 36 biståndshandläggare, rekrytering av ytterligare fyra handläggare pågår.

FaktaLex Sarah

Lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse.

Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska

  • anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten

  • den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål

  • den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Källa: Socialstyrelsen

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

IKEA återkallar prisbelönt produkt

Alla kunder ombeds sluta använda produkten och återlämna den till valfritt varuhus.

Matilda Larsson

Kl.07:50, 24 maj, 2018

IKEA återkallar prisbelönt produkt
Foto: Håkan Dahlstrom/IKEA.

Ikea återkallar sin prisbelönta cykel SLADDA, på grund av säkerhetsproblem.

Anledningen är att drivremmen kan gå av vilket kan orsaka fallrisk, enligt ett pressmeddelande från företaget.

Cykeln återkallas efter att elva olyckor har rapporterats, där två personer har fått lättare skador.

”Därför återkallar IKEA som säkerhetsåtgärd alla SLADDA cyklar och uppmanar kunderna att sluta använda cykeln”, skriver företaget.

Cykeln från Ikea började säljas i augusti 2016 och har bland annat prisas flerfaldigt i en av världens största designtävlingar – Red Dot Design Award.

Kunder som har en SLADDA cykel uppmanas att sluta använda den och återlämna den till valfritt Ikea-varuhus för att få tillbaka de pengar man har betalat. Återbetalning fås även för tillbehör som är specifikt designade för SLADDA. Alla kunder ombeds att ta med kvitto eller kontoutdrag för köpet, enligt Ikea.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Grillförbud råder i hela Malmö

På grund av det torra vädret har Malmö Stad och Räddningstjänsten nu utfärdat ett grill- och eldningsförbud.

Gabriel Almlöf

Kl.08:54, 23 maj, 2018

Grillförbud råder i hela Malmö
Foto: MostPhotos

Malmö Stad har tillsammans med Räddningstjänsten Syd utfärdat ett grill- och eldningsförbud utomhus i hela Malmö. Det innebär att det bland är förbjudet att grilla i parker, på stränder och i skogen. Det är enbart tillåtet att att grilla på fasta godkända grillplatser samt i utomhusgrillar i trädgården, dock med stor försiktighet och under eget ansvar.

Beslutet har fattats efter den senaste tidens varma väder som gjort att det är väldigt torrt i Malmö. Beslutet gäller tills vidare men baseras på väderprognoser till och med den 29 maj.

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng